Bank poinformował w poniedziałek, że jego zarząd przyjął strategię na lata 2020-2022. Strategia ta została zatwierdzona przez radę nadzorczą banku.

PKO BP zakłada, że wskaźnik kosztów do dochodów w 2022 r. będzie na poziomie około 41 proc., koszt ryzyka w 2022 r. mieścić się ma w przedziale 0,60-0,75 proc.

Reklama

Bank chce mieć zdolność do wypłaty dywidendy.

Po trzech kwartałach 2019 roku ROE banku wynosi 10,9 proc., wskaźnik kosztów do dochodów jest na poziomie 42 proc., a koszty ryzyka wynoszą 0,51 proc. Po trzech kwartałach zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3,3 mld zł, czyli wzrósł 21,1 proc. rdr.

Reklama

Zgodnie z dotychczas obowiązującą strategią na lata 2016-2020 bank planował w perspektywie 2020 roku mieć wskaźnik ROE powyżej 10 proc., wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 45 proc., a koszty ryzyka utrzymać w przedziale 0,75-0,85 proc.

Poniżej obecne wskaźniki PKO BP, wskaźniki zakładane w strategii lata 2020 – 2022 oraz wskaźniki ze strategii na lata 2016-2020.

po III kw 2019 strategia na lata 2016-2020 strategia na lata 2020 – 2022
ROE 10,9 proc. powyżej 10 proc. 12 proc.
C/I 42 proc. poniżej 45 proc. ok. 41 proc.
Koszt ryzyka 0,51 proc. 0,75-0,85 proc. 0,60-0,75 proc.

W czerwcu Rafał Kozłowski, wiceprezes banku informował, że PKO BP chciałby przeznaczyć na dywidendę w 2020 roku 50 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku oraz niepodzieloną połowę zysku za 2018 rok w wysokości ok. 1,7 mld zł

W maju walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego zdecydowało, że bank przeznaczy na dywidendę z zysku za 2018 rok 1,662 mld zł, co stanowi 1,33 zł brutto na akcję. Zysk netto PKO BP w 2018 roku wyniósł 3,34 mld zł. ZWZ zdecydowało, by nie dokonywać podziału pozostałej części zysku za 2018 r. w kwocie 1,668 mld zł.

Z zysku za 2017 rok bank przeznaczył na dywidendę 687,5 mln zł, czyli 0,55 zł na akcję. Na dywidendę trafiło wówczas ok. 25 proc. zysku.

Reklama