Sprawa dotyczy Idea Banku oraz Polskiego Domu Maklerskiego. Śledczy wnoszą o zasądzenie dla emerytki, która zakupiła trefne papiery, kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami.

Pozew cywilny, który ma pomóc poszkodowanym szybciej odzyskać pieniądze, to rzadki ruch ze strony prokuratury. Jak twierdzi nasz informator znający szczegóły śledztwa, będzie ich więcej.

Dotychczas śledczy koncentrowali się na stawianiu zarzutów karnych w tej sprawie. Status podejrzanych w aferze ma już 49 osób, w tym byli prezesi, członkowie zarządu i pracownicy zarówno GetBacku, jak i sprzedającego jego obligacje bez stosownego zezwolenia Idea Banku.

Reklama

Prokurator pomoże odzyskać pieniądze

Pierwszy pozew cywilny śledczych związany ze sprzedażą trefnych obligacji wrocławskiego windykatora jest już w sądzie, a kolejne za chwilę tam trafią – wynika z informacji DGP.

Trwające od końca kwietnia 2018 r. śledztwo w sprawie afery GetBacku skupiało się na kwestiach karnych. Ale w grudniu zeszłego roku powstał specjalny zespół prokuratorów cywilistów. Jego zadaniem jest analiza możliwości wytoczenia pozwu cywilnego instytucjom finansowym w imieniu poszkodowanych, którzy stracili ponad 2,3 mld zł.

Reklama

Pierwszy pozew jest już w sądzie. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że dotyczy Idea Banku oraz Polskiego Domu Maklerskiego (PDM). Oba podmioty były zaangażowane w oferowanie obligacji windykatora, który od przeszło roku jest niewypłacalny. Prokuratura potwierdza, że pozew został złożony, ale nie odniosła się do naszych informacji, kogo dotyczy.

Pozew o zapłatę złożono 20 maja do XXV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 7 i art. 55 kodeksu postępowania cywilnego, wnosząc o zasądzenie dla niej kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu zakupu obligacji GetBacku – informuje prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik PR w Warszawie.

Ustaliliśmy, że poszkodowana to emerytka Małgorzata K., która w zakup trefnych obligacji włożyła wszystkie oszczędności z lokaty, jaką miała w Idea Banku.

Michał K., doradca finansowy, który do tego doprowadził, ma już postawione zarzuty karne, m.in. oszustwa „w stosunku do mienia znacznej wartości”. Jest w grupie byłych pracowników banku, którzy mają status podejrzanych. Oprócz doradców, którzy sami wciskali papiery klientom, zarzuty dotyczą m.in. dwóch byłych prezesów Idea Banku, członków zarządu i dyrektorów. Idea Bank od listopada 2018 r. jest na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Michał K. miał dopuścić się oszustwa, złamania tajemnicy bankowej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wiedział, ile emerytka ma środków na koncie i powiedział jej, że minimalny zapis na obligacje wynosi właśnie 380 tys. zł. Wskazywał, że to wyjątkowa okazja ulokowania pieniędzy, skierowana do wybranych osób, ekskluzywna i zarezerwowana dla długoletnich i lojalnych klientów – mówi osoba znająca szczegóły sprawy.

Nasz informator wskazuje, że doradca nie przedstawił poszkodowanej emerytce żadnych dokumentów związanych z GetBackiem, w tym warunków emisji obligacji, ale podkreślał, że musi się szybko zdecydować. – Starsza kobieta nie wypełniła żadnego formularza, podpisała jedynie dyspozycję przelewu – twierdzi nasz rozmówca.

PDM środki przyjął, choć nie poinformował klientki o ryzyku związanym z takim instrumentem jak obligacje korporacyjne. I współpracował z bankiem, który nie miał zgody KNF na oferowanie tego typu produktów.

W złożonym pozwie podniesiono, że czynność nabycia obligacji jest nieważna z mocy prawa, a pozwane podmioty są solidarnie zobowiązane do naprawienia szkody wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 380 tys. zł – informuje Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Zespół prokuratorów kontynuuje prace nad kolejnymi pozwami, które w najbliższym czasie zostaną złożone w sądzie – dodaje.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Idea Banku, wynika, że do końca kwietnia reklamację złożyło 1935 klientów, którzy nabyli obligacje GetBacku na kwotę 356,6 mln zł. Bank rozpatrzył skargi 1881 klientów na kwotę wynoszącą 347,3 mln zł i zawarł z 41 osobami ugody na 6,7 mln zł. Do postępowania ugodowego zostało skierowanych w sumie 148 klientów, którzy na obligacje wydali 23,7 mln zł.

Do Idea Banku wpłynęło też 15 powództw związanych z roszczeniami osób, które są posiadaczami papierów windykatora. Bank utworzył w związku z aferą GetBacku rezerwę w wysokości 14 mln zł.

Co ciekawe, Idea Bank miesiąc po wszczęciu kontroli KNF związanej z oferowaniem obligacji GetBacku sam złożył w lipcu 2018 r. do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków zarządu, w tym byłego prezesa Jarosława Augustyniaka. Osoby te mają obecnie zarzuty, a bank w jednym z postępowań uzyskał status pokrzywdzonego.

Potencjalnych pozwów ze strony prokuratury Idea Bank nie chciał skomentować.

Rozpatrując indywidualnie każdą zgłoszoną reklamację i kierując do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – jak się okazało niebezpodstawnie – robimy wszystko, by przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Jednak naszym zdaniem największa odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy zniszczyli tę spółkę, wcielając w życie agresywny model biznesowy, w wyniku którego zadłużenie GetBacku wzrosło o ponad 2,5 mld zł, co w konsekwencji doprowadziło do ogłoszenia niewypłacalności – komentuje biuro prasowe banku, w którego grupie był GetBack, zanim w 2016 r. nie został sprzedany konsorcjum inwestorów kierowanych przez fundusz Abris.