Jedną z bolączek małych firm są okresowe braki gotówki. Nie dość, że kontrahenci narzucają im długie terminy płatności, to w Polsce faktury są płacone jeszcze średnio aż 19 dni po tych terminach. Stąd już blisko do dezorganizacji działania firmy: zaciągania „na szybko” pożyczek, spowolnienia realizacji kolejnych zleceń, wstrzymania pensji czy opóźnień w regulowaniu podatków. Narzędziem zaprojektowanym po to, by zawczasu przywracać zdrowy obieg gotówki w firmie jest faktoring. Usługa polega na natychmiastowej wypłacie gotówki z wystawionej faktury.

Mniejszy może łatwiej

W przypadku małych firm nie sprawdzi się tradycyjny model obsługi wypracowany przez banki z myślą o korporacjach. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia klienta z sektora MSP ma maksymalne uproszczenie procesu. Ważne jest, że z faktoringu może korzystać online. Nie musi udawać się do placówki stacjonarnej z plikiem wymaganych zaświadczeń. Weryfikacja i decyzja o przyznaniu limitu finansowania odbywa się automatycznie, bezpapierowo i trwa kilka minut. Od tego momentu klient może korzystać z usługi w dowolnym momencie.

Wypłacanie pieniędzy z faktur jest „samooobsługowe”. Przedsiębiorca loguje się na swoje konto u faktora i wgrywa skan dokumentu, który chce finansować. W ramach przyznanego limitu może wskazać dowolną kwotę, wynikającą z jednej lub wielu faktur. Pomniejszona o prowizję w ciągu 15 minut trafi na jego konto. Przedsiębiorca saldo pokryje wtedy, gdy zapłaci mu jego kontrahent.

Ile i za ile?

Limity finansowania rosną. Wynoszą obecnie nawet 150 tys. zł i zwykle są wielokrotnie wyższe niż kwoty przyznawanych pożyczek. Można oczywiście zacząć od drobnych faktur rzędu kilkuset złotych.

Właścicieli małych firm odstraszały w ofercie bankowej skomplikowane systemy rozliczania usługi. Nie potrafili wyobrazić sobie, ile po uwzględnieniu wszystkich składowych ostatecznie zapłacą. W SMEO obcięliśmy większość kosztów. Nie ma abonamentów, prowizji za przyznanie czy zmianę limitu oraz sztywnych okresów finansowania. Przedsiębiorca płaci tylko za faktyczną ilość dni korzystania z usługi liczoną od przelania pieniędzy na jego konto do terminu płatności faktury. Jeżeli będzie to dziewięć dni, to zapłaci wyłącznie za dziewięć dni. Kwota znana jest z góry. Można ją sobie wyliczyć za pomocą dwóch suwaków na naszej stronie.

Ci, którzy zdecydują się przetestować faktoring pierwszy raz, mogą liczyć na szczególne względy. Przykładowo, SMEO uruchomiło kampanię, pozwalająca sfinansować pierwszą fakturę na maksymalnie uproszczonych warunkach. Przedsiębiorca zapłaci za wypłatę gotówki wyłącznie 1 proc. prowizji od finansowanej kwoty, bez standardowych odsetek i niezależnie od okresu finansowania, np. za wypłatę 3 tys. zł – zapłaci 30 zł.

PARTNER