W pierwszej transzy filmów wystąpiło 20 ekspertów, reprezentujących instytucje publiczne oraz instytucje sektora, w tym m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Biuro Informacji Kredytowej, Krajową Izbę Rozliczeniową, Komisję Nadzoru Finansowego
czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Filmy skierowane są przede wszystkim do uczniów starszych klas szkół podstawowych, szkół średnich, studentów oraz osób starszych zrzeszonych w grupach aktywności senioralnej. W 2018 roku dotrą one do m.in. ponad 350 000 uczniów, studentów i seniorów na ponad 9000 lekcjach, wykładach i spotkaniach w 2500 szkołach, 120 uczelniach i 150 Uniwersytetach Trzeciego Wieku, blisko 2000 nauczycieli w całej Polsce oraz 1000 przeszkolonych bankowców-wolontariuszy.

W maju 2018 r., zaplanowane jest premiera drugiego sezonu filmów edukacyjnych.

Wszystkie z nich można oglądać w serwisie Youtube na kanale Warszawskiego Instytutu Bankowości - http://bde.wib.org.pl/materialy/filmy/ oraz na stronie Związku Banków Polskich - https://zbp.pl/wydarzenia/multimedia/bankowcy-dla-edukacji

Tematyka filmów:

Temat 1: Bezpieczne płatności bezgotówkowe - KLIKNIJ >>

Temat 2: „Bezpieczne finanse, bezpieczna tożsamość” - KLIKNIJ >>

Temat 3: Świadome pożyczanie - KLIKNIJ >>

Temat 4: Bezpieczeństwo finansowe - KLIKNIJ >>