Rodziny chcące korzystać ze świadczenia 500 Plus w nowym okresie rozliczeniowym - od 1 października, muszą pamiętać o ponownym złożeniu wniosku. - Wiadomo, że jak jest okres urlopowy, to część osób o tym zapomina. Powrócą z urlopu, zacznie się rok szkolny, a czas szybko leci. Koniec października nie jest takim odległym terminem – przypomina wojewoda mazowiecki Zbigniew Sipiera. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega też, że złożenie wniosku później niż w październiku może skutkować wypłaceniem świadczenia bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Reklama

Jak złożyć wniosek?

Sposób składania wniosków o świadczenie nie ulega zmianom. Można to zrobić osobiście - w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej czy przez internet za pomocą portalu Emp@tia, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Dla kogo 500 Plus?

Główne zasady programu również pozostają niezmienne. Mogą korzystać z niego rodzice lub opiekunowie, pobierając świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko. Jedynie rodziny z dochodem do 800 złotych na osobę, otrzymają 500 zł na pierwsze dziecko. W przypadku, gdy jest ono niepełnosprawne, kryterium dochodowe wzrasta do 1200 złotych. Przy obliczaniu dochodu uwzględniane są także osoby do 25 roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziny oraz wspólnie z nią zamieszkujące.

Co z dochodem?

Rodzaj wniosku zależy od liczebności rodziny. Jeżeli dotyczy on drugiego i każdego kolejnego dziecka, kryterium dochodowe nie jest uwzględniane. Osoby ubiegające się o wsparcie na jedno dziecko, muszą udokumentować dochody. O tym, jak poprawnie wypełnić wniosek, dowiesz się z oficjalnego poradnika przygotowanego przez ministerstwo >>> TUTAJ. Od sierpnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w 500 Plus?

Druga tura wiąże się z kilkoma zmianami w założeniach programu. Nowych obowiązków mogą oczekiwać osoby samotnie wychowujące dziecko – odtąd muszą mieć zasądzone alimenty. Z nowościami liczyć się powinni również ryczałtowcy, których dochody mają teraz potwierdzać odpowiednie zaświadczenia z urzędu skarbowego. Korekty obejmą także kwestię fikcyjnego zmniejszania dochodów – ministerstwo chce ograniczyć sytuacje, gdy wnioskodawca traci dochód, by po kilku miesiącach uzyskać go ponownie od tego samego pracodawcy.