System finansowy jest stabilny – ocenia NBP. Ale gdyby koniunktura nagle się pogorszyła, pojawiłyby się poważne problemy – wynika z najnowszych stress testów sektora. Opublikował je właśnie Narodowy Bank Polski w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.

Reklama

W końcu marca fundusze własne banków komercyjnych działających na naszym rynku przekraczały 189 mld zł. Problemy dotyczyłyby 20 z nich, przede wszystkim małych i średnich – ich łączny udział rynkowy to niewiele ponad 30 proc. Te instytucje musiałyby szybko podnieść kapitały, np. przez emisję akcji.

Recesja mogłaby być efektem problemów w Unii Europejskiej, spowolnienia w Chinach i Rosji, ograniczenia wymiany międzynarodowej w wyniku działań administracji USA, wreszcie dużych spadków cen akcji i obligacji na światowych rynkach, co doprowadziłoby m.in. do znaczącego umocnienia franka szwajcarskiego. W takich warunkach mogłoby dojść do ograniczenia akcji kredytowej, co wzmocniłoby negatywny wpływ szoku na gospodarkę realną i w konsekwencji na ryzyko kredytowe ponoszone przez banki – oceniają analitycy NBP. Bank centralny podkreśla jednak, że scenariusz szokowy jest bardzo mało prawdopodobny.

W stress testach zakładany jest zbieg negatywnych czynników. Nie można ich traktować jako prognozy, ale jest to sygnał ostrzegawczy dla sektora – uważa Dariusz Górski, analityk w Domu Maklerskim BZ WBK.

W poprzednich testach warunków skrajnych wyniki były lepsze. NBP szacował potencjalne braki kapitałowe sektora bankowego na 16 mld zł. Wtedy jednak zakładano mniej gwałtowne spowolnienie wzrostu. Z drugiej strony także dziś dziura rzędu 23 mld zł w niesprzyjających warunkach może się okazać niedoszacowana. W analizowanych scenariuszach nie zakładano realizacji publicznie formułowanych propozycji przewalutowania kredytów walutowych po kursie historycznym – zastrzega NBP. Z wcześniejszych szacunków banku i Komisji Nadzoru Finansowego wynikało, że takie przewalutowanie wiązałoby się dla banków z kosztem rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych i mogłoby zachwiać funkcjonowaniem kilku z nich.

Na wyniki najnowszych stress testów wpływ mają zmiany wymogów kapitałowych w bankach. Znacząca ich część to dodatkowe bufory narzucane przez nadzór. To właśnie z ich wypełnianiem byłyby największe problemy.

Stress testy to nie prognoza, lecz sygnał ostrzegawczy