Rząd zakłada, że w 2017 roku na program wydane będzie 23 mld złotych.