Na stronie internetowej Sejmu dostępne są oświadczenia majątkowe polskich polityków. Od kilku lat obywatele mają możliwość wglądu do nich i uzyskania informacji na temat ich majątków oraz dochodów. Stanowisk osób pełniących funkcje publiczne, które wymagają rozliczenia się ze swoich pieniędzy, jest naprawdę dużo. Należy do nich zarówno Prezydent RP, posłowie, senatorowie, burmistrzowie jaki i prezydenci miast. Zajrzeliśmy do dokumentów złożonych przez kilku najbardziej znanych polskich polityków i sprawdziliśmy, jak mają się ich oszczędności.

Reklama

Sprawdź bezpłatnie, gdzie otrzymasz najtańszy kredyt gotówkowy!

W większości oświadczeń najważniejszym składnikiem majątku są nieruchomości, przede wszystkim mieszkalne. Prezydent Andrzej Duda posiada wspólnie z małżonką dwa mieszkania o łącznej wartości ok. miliona złotych oraz działkę o wartości ok. 100 tysięcy złotych. Właścicielem dwóch mieszkań i działki jest również były premier Donald Tusk. Na blisko 10 milionów złotych wycenia swoje nieruchomości (dom, mieszkanie i działki) poseł Parlamentu Europejskiego Janusz Korwin-Mikke. Nieruchomości mieszkalne o wartości powyżej miliona złotych posiadają również Janusz Palikot oraz Leszek Miller. Lider PiS Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej willi o wartości 1,5 miliona złotych.

Nie wszystkie nieruchomości należą w całości do polityków. Premier Ewa Kopacz wciąż spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2009 roku. Do spłaty pozostało jej ponad 270 tysięcy złotych – to stan na sierpień 2015 roku. Zobowiązania o dużej wartości wobec instytucji finansowych i innych podmiotów oraz osób ma między innymi Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke oraz Jarosław Kaczyński. Żadnych kredytów lub innych zobowiązań nie wykazali Beata Szydło i Janusz Piechociński.

Reklama

Najważniejszym poza nieruchomościami składnikiem majątków najbardziej znanych polityków są środki na rachunkach bankowych. W oświadczeniach nie ma informacji o tym, czy mają formę depozytów na rachunkach oszczędnościowych lub lokatach terminowych, czy leżą nieoprocentowane na koncie bieżącym. Zgromadzone kwoty nie zawsze są gigantyczne, ale w niektórych przypadkach mogą robić wrażenie.

Reklama

Leszek Miller po sprzedaży mieszkania dysponuje kwotą ponad 600 tysięcy złotych. Duże rezerwy pieniężne utrzymuje również Janusz Piechociński (prawie ćwierć miliona złotych) oraz Donald Tusk (ponad 150 tysięcy w 2014 roku). Solidną poduszkę finansową posiada Beata Szydło (ok. 66 tysięcy złotych), Andrzej Duda (80 tysięcy złotych) oraz Ewa Kopacz (68 tysięcy złotych). Znacznie mniejsze środki na koncie bankowym utrzymują Jarosław Kaczyński i Janusz Palikot.

Inną ważną pozycją w portfelach polityków są waluty obce, przede wszystkim euro oraz dolary. Ta pierwsza waluta pojawia się zwłaszcza w oświadczeniach posłów do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Andrzej Duda, do niedawna poseł PE, zgromadził ok. 55 tysięcy euro. Można się spodziewać, że oszczędności w euro będą też stanowić coraz większą część majątku Donalda Tuska. Środki pieniężne w walutach obcych wykazali również Janusz Palikot, Ewa Kopacz i Janusz Piechociński.

Porównaj kredyty gotówkowe i wybierz najlepszy dla siebie

Warto dodać, że na majątek polityków składają się również inne aktywa. Zaliczyć do nich można m.in. udziały w spółkach publicznych (przykładowo posiadaczem akcji firmy Petrolinvest jest Leszek Miller) lub prywatnych (tak jak np. Janusz Piechociński) czy fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz emerytalne. Nie ma jednak co ukrywać, to nieruchomości oraz depozyty w złotówkach oraz walutach obcych są głównym źródłem oszczędności. Pozostałe fundusze czy papiery wartościowe, to tylko dodatkowe źródła przychodów.