W 2007 roku wyznaczyliśmy w ministerstwie bardzo precyzyjny plan wydatkowania środków, ale także plan prac nad dokumentami strategicznymi w Polsce (...) Ten plan jeśli chodzi o wydatkowanie jest zakrojony do 2015 roku. Przez cały ten okres, od 2008 do chwili obecnej, rozdysponowaliśmy 224 mld zł - powiedziała minister na konferencji prasowej.

Reklama

Dodała, że w tym czasie powstało 250 tys. "trwałych" miejsc pracy. Wśród tych 250 tys. 140 tys. to są miejsca w nowoutworzonych firmach związanych z realizacją programów unijnych - dodała.

W 2012 roku zawarliśmy 14 tys. umów na kwotę prawie 35 mld zł. Rozliczamy te pieniądze ponad plan, mamy nadwyżkę 4 mld zł (...) Skończyliśmy w tym roku jako pierwsi realizację perspektywy tzw. programu norweskiego i korzystnie dla Polski zakończyliśmy negocjacje kolejnej edycji tego programu; to kwota ok. 600 mln euro - poinformowała Bieńkowska.