Becikowe tylko dla najuboższych, zasiłek pogrzebowy w wysokości 2 tys. zł i nałożenie na rolników takich samych podatków dochodowych oraz składek, jakie płacą przedsiębiorcy - to propozycje PKPP Lewiatan na zrównoważanie budżetu państwa w 2011-2012 roku.

Reklama

Organizacja pracodawców twierdzi, że dzięki wprowadzeniu w życie m.in. tych pomysłów będzie można już w przyszłym roku dodatkowo zaoszczędzić ponad 8 mld zł, a za dziesięć lat - ponad 34 mld zł. "Rząd mógłby wtedy zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł. To nasza oferta. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona" - powiedziała cytowana w czwartkowym komunikacie prezes PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz.

W opinii pracodawców finanse publiczne należy równoważyć przez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatków.

Lewiatan proponuje objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym, wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego i wypłacanie rent osobom niezdolnym do pracy, a nie wszystkim niepełnosprawnym. Chce też, by becikowe dostawały tylko rodziny najuboższe, a nie wszystkie; proponuje ponadto zmniejszenie zasiłku pogrzebowego do 2 tys. zł z ok. 6,5 tys. zł obecnie i likwidację ulgi podatkowej na dzieci, której nie mogą wykorzystać rodziny o najniższych dochodach, oraz ulgi na internet.



Organizacja uważa, że dla gospodarki korzystne jest upowszechnienie podatków i dlatego rolnicy powinni płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy. Proponuje również likwidację przywilejów podatkowych dla zakładów pracy chronionej i zrównanie stawki akcyzy na tytoń cięty ze stawką na papierosy.

Lewiatan opowiada się ponadto za zamrożeniem funduszu płac w administracji publicznej i rezygnację z dnia wolnego w święto Trzech Króli.

"Gdy ograniczenie wydatków publicznych, poszerzenie bazy podatkowej, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej zostaną przez rząd przygotowane i zaplanowane do wejścia w życie i okaże się, że niezbędne jest czasowe zasilenie budżetu dodatkowymi przychodami, dopiero wtedy i tylko wtedy można rozmawiać o podwyżkach podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i innych opłat publicznych" - podkreślono w komunikacie.

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej, od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie o 1 pkt proc. VAT. Podwyżka będzie obowiązywała do końca grudnia 2013 r. Z uwagi na wygasającą tzw. derogację unijną, dotyczącą stosowania 3-proc. stawki na żywność nieprzetworzoną i 0-proc. na książki i czasopisma specjalistyczne, wprowadzona zostanie 5-proc. stawka na te towary. W efekcie od 1 stycznia 2011 r. obowiązywać będą trzy nowe stawki VAT: 5 proc., 8 proc. i 23 proc.

Według MF, podwyżka VAT da budżetowi dodatkowe 5 mld zł. Resort finansów zaznacza, że wyliczenie to nie dotyczy skutków wprowadzenia nowej 5-proc. stawki VAT na żywność i książki.