Gwałtowne spadki z początku lutego wzbudziły wśród inwestorów obawy przed głębszą korektą na giełdach. Niezbyt pomyślny scenariusz dla rynku akcji na I połowę roku ma m.in. DI BRE. Broker spodziewa się, że po dobrym początku roku, kolejne miesiące przyniosą korektę fali wzrostowej trwającej od marca 2009 r. Dlatego w I połowie 2010 r. strategicznie zaleca zwiększenie w portfelach udziału spółek defensywnych. Wskazuje na PGNiG, Telekomunikację Polską, LW Bogdankę i Bank Handlowy.

DI BRE szacuje, że PGNiG ma olbrzymi potencjał poprawy rentowności na handlu gazem w IV kwartale 2009 r. i w I kwartale 2009 r. Pogoda sprzyja wyższemu zapotrzebowaniu na surowiec w gospodarstwach domowych. Również klienci przemysłowi powoli zwiększają wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Na rynku dość duża zgodność panuje co do atrakcyjności Banku Handlowego. Na korzyść spółki działa oczekiwanie na wysoką dywidendę. Ipopema Securities szacuje, że w ciągu dwóch lat bank może przeznaczyć na dywidendę 90 proc. zysków. Analitycy okazji do inwestycji radzą też poszukać wśród małych i średnich spółek.

Więcej informacji: PGNiG i spółki z wysokimi dywidendami sposobem na giełdowe zniżki \

p