Szwajcarzy już kilkakrotnie zapowiadali interwencję na rynku. W marcu, gdy frank był wyjątkowo mocny względem euro, SNB wszedł na rynek. Złoty wtedy na tym zyskał, frank osłabł o 20 groszy. Według analityków, jeśli Bank Szwajcarii powtórzyłby ten krok, nasza waluta ma szansę wzmocnić się wobec franka – ale z pewnością skala umocnienia nie będzie już tak duża.

Reklama

Gorzej, jeśli bank będzie chciał osłabiać franka względem dolara. Dolar to dziś bazowa waluta w transakcjach carry trade – pożyczany na niski procent jest następnie inwestowany w waluty krajów, w których stopy procentowe są wyższe niż w USA. Gdy zaczyna się umacniać, kupowane wcześniej waluty są sprzedawane – co osłabia ich kurs.

W rezultacie skupowanie dolarów przez Szwajcarów może się skończyć wyprzedażą złotego i jego osłabieniem.

Więcej informacji: Osłabienie franka może też osłabić złotego

p