Takie wątpliwości były podnoszone w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Reklama
Chcemy uporządkować system ubezpieczeń społecznych, ujednolicić niektóre rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnić funkcjonowanie ZUS – mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. W projekcie znalazły się m.in. przepisy dotyczące czerwcowych emerytów, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ubankowienia wypłat świadczeń czy egzekucji należności do ZUS.
Niektóre z nich budzą jednak zastrzeżenia posłów opozycji.

Możliwa powtórka

Reklama
Jedną z takich regulacji jest zmiana, która ma spowodować, że złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu nie będzie już oznaczało niższego świadczenia. Na problem wielokrotnie zwracał uwagę rzecznik praw obywatelskich. Obecnie bowiem zróżnicowanie wysokości kwoty świadczenia w zależności od miesiąca złożenia wniosku wynika ze sposobu przeprowadzenia waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego. ZUS na ich podstawie...