Kto może wziąć udział w badaniu

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej.

Cel badań

Reklama

Z przesłanego komunikatu, wynika, że na podstawie wyników badania opracowana zostanie zanonimizowana informacja zawierająca ogólną ocenę rynku energii elektrycznej oraz rynku mocy. Wyniki badania jako część szerszej oceny funkcjonowania rynku mocy, przygotowywanej przez Ministra Klimatu i Środowiska, zostaną przedłożone przez Radę Ministrów Sejmowi RP zgodnie z art. 103. ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Zaznaczono, że poznanie opinii uczestników badania pozwoli na sprawdzenie, czy rynek energii elektrycznej funkcjonuje poprawnie i zapewnia odpowiednie zachęty do transformacji energetycznej. Dzięki ankiecie, respondenci mogą wyrazić swoje zdanie

Wyniki badania mogą pomóc resortowi klimatu w opracowaniu rozwiązań regulacyjnych ulepszających obecne funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. w komunikacie wskazano, że w rezultacie będą wsparciem procesu transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej oraz budowy zdekarbonizowanego systemu elektroenergetycznego z wiodącą z rolą energetyki jądrowej i OZE.

Gdzie wypełnić ankietę

Formularz ankiety składa się z 26 pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 30 minut. Badanie ma charakter anonimowy. Odpowiedzi można udzielać do 29.05.2024 r. Link do badania: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5x2X3DtFc0iTGvXDBsMhe7JCtqx6gZVKkgNPnOPsQcZUQlFGTTVWTE9MSlFQMlVUMlYxRFNGMUkxUS4u