Sprzedaż nowych finansowań 2023 dla przedsiębiorstw w Pekao osiągnęła kwotę 21 mld zł. Co złożyło się na taki wynik, jaka jest jego geneza?
Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw / Materiały prasowe

Rok 2023 zamknęliśmy rekordowymi wynikami, podkreślę jednak, że rośniemy systematycznie i nieprzerwanie już od kilku lat. Muszę w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim firmom, które zaufały nam w ostatnim czasie, ale też tym firmom, które pracują z nami od kilkudziesięciu lat.

Przed chwilą skończyłam spotkanie z klientem, który jest z nami od kilkunastu lat, i powiedział, że widzi ogromną transformację banku. Nastąpiły nie tylko zmiany oferty, ale też jakości współpracy oraz spojrzenia na klienta z perspektywie długo - a nie krótkoterminowej.

Podstawą naszych wyników jest długofalowe wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP i MID, które bank realizuje poprzez szeroką ofertę produktową, dystrybucję programów z finansowaniem preferencyjnym, jak również aktywne włączanie się w programy wsparcia, takie jak np. Tarcza Finansowa PFR uruchomiona podczas pandemii COVID-19.

Klienci doceniają wysoką jakość usług świadczonych przez Bank Pekao, wybierając nasze kredyty na prowadzenie ich działalności. Warto nadmienić, że sprzedaż nowych finansowań we wspomnianym segmencie w ubiegłym roku osiągnęła kwotę 21 mld zł, a saldo depozytów na koniec 2023 roku w porównaniu do końca 2022 roku wzrosło o 6,6 mld zł, czyli o 21 proc. Saldo kredytów tych klientów w ciągu trzech lat (koniec 2020 - koniec 2023) wzrosło aż o 47 proc. – z 23,9 mld zł do 35,2 mld zł. Istotne jest, że dynamiczny wzrost salda kredytowego nie spowodował również spadku jakości portfela. Nasze koszty ryzyka pozostają na bardzo niskim poziomie w porównaniu z konkurencją, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia stabilności działania banku.

Pod koniec marca otrzymała Pani nagrodę SME Banker of The Year w konkursie SME Banking Awards 2024 międzynarodowej organizacji Qorus, za wkład w rozwój bankowości MŚP, długofalowe wsparcie firm oraz ponadprzeciętne wyniki na tle sektora. W 2023 r. otrzymała pani również Medal Mikołaja Kopernika od Związku Banków Polskich za zasługi w zakresie rozwoju bankowego finansowania sektora MŚP. Na jakich potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce skupia się, czy też powinna się skupiać obecnie nowoczesna bankowość?

Przede wszystkim na szybkim dostępie do kredytu i realizacji potrzeb biznesowych klientów. Ja bardzo pozytywnie i perspektywicznie patrzę w przyszłość w kontekście inwestycji – uruchomione zostało KPO, widać mocny ruch w sektorze publicznym, za chwilę skorzystają też na tym małe i średnie firmy. W przypadku dużych ten efekt będzie widoczny najwcześniej w trzecim i czwartym kwartale 2024 r. oraz na początku 2025 r.

Obok kredytu liczy się też cała technologia, czyli dostęp do konta i innych produktów, ale wsparty tym, na czym się skupiliśmy już dawno, czyli na ofercie z wykorzystaniem pomocowych programów dla różnych grup, dla mikro - małych i średnich przedsiębiorstw, ale też na przykład dla rolników oraz innych branż, bo gwarancje są też przecież kierowane branżowo.

Teraz uruchamiamy nowy produkt, kredyt ekologiczny FENG z dopłatami.

Jeśli chodzi o nagrody to jeszcze raz, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali na mnie online oraz międzynarodowemu jury. Pragnę nadmienić, że jest to osiągnięcia całego mojego zespołu w Pekao, który wytrwale i sumiennie realizuje obraną przez nas strategię dla małych i średnich przedsiębiorstw. To także zasługa długoterminowej strategii, w jakiej planujemy nasze działania, tak, by wesprzeć klientów na każdym etapie ich działalności oraz utrzymać ich zaufanie. Otwartość na potrzeby przedsiębiorców procentuje, a wsłuchiwanie się w ich głos jest podstawą budowania dobrych relacji. Nasz biznes opiera się na dobrych relacjach i zaufaniu klientów. Klienci wiedzą, że mogą się zwrócić do naszych doradców z każdą sprawą i zawsze otrzymają pomoc. Uważamy, że kapitał ma narodowość i polskie firmy powinny móc liczyć na taki bank jak nasz, na wsparcie, na pomoc – również w trudnych sytuacjach.

Wśród wiodących tematów tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego jest finansowanie wdrażania ESG, w szczególności zielonej transformacji. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia w tym nurcie finansuje Bank Pekao?

Zgodnie ze strategią ESG naszego banku, angażujemy się aktywnie w transformację energetyczną i ekologiczną Polski, całego środowiska. Finansujemy projekty zrównoważone, przejście na gospodarkę niskoemisyjną naszych klientów – tu jest bardzo dużo do zrobienia. Tylko do odnawialnych źródeł energii mamy dwa zespoły, dedykowany dla MŚP oraz klientów korporacyjnych.

Doradzamy w zakresie dostosowań do wymogów unijnych, ważny jest tu na przykład aspekt dyrektyw CSRD i Carbon Border Adjustment. Pomagamy w liczeniu śladu węglowego. Uświadamiamy jak ważny jest zrównoważony rozwój na każdym etapie działalności firmy, w całym łańcuchu dostaw. Mamy szeroką gamę zielonych produktów w ofercie, klienci mogą skorzystać na przykład z kredytów z gwarancją Ekomax i BiznesMax – obecnie w nowej formie, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Cały czas pracujemy nad poszerzaniem oferty w tym zakresie.

Dodam, że otrzymaliśmy również nagrodę The Best Bank of Sustainable Financing Central and Eastern Europe na 2024 r. przyznawaną przez renomowany magazyn Global Finance. Dużo jeszcze przed nami, ale z pewnością nasi klienci na tym skorzystają.

Mówiłam o finansowaniu, natomiast w kontekście ESG prowadzimy również działania wewnętrzne.

Jakie są to działania?

Jest ich bardzo wiele. ESG jest wpisane w naszą codzienną działalność. Podkreślę naszą dbałość o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, skupiający się nie tylko na finansowaniu, ale także równouprawnieniu pracowników. Wspieramy w banku diversity, choć dodam, że 80 proc. naszych pracowników stanowią kobiety, więc czasami zyskuje to inny niż zazwyczaj wymiar. Mamy programy rozwojowe dla pracowników, kładziemy silny nacisk na szkolenia dla tych, którzy chcą się przebranżowić w ramach naszej instytucji. Otwieramy nowe oddziały multi-branch, aby pracownikom się lepiej pracowało. Mamy szeroko rozwinięty wolontariat. To tylko niektóre przykłady.

Wrócę jeszcze do bankowości dla przedsiębiorstw: jakie są kluczowe plany banku w tym obszarze do zrealizowania w 2024 roku?

Mamy rekordowe wyniki w 2023 r. Mimo wielu wyzwań rynkowych, naszym celem i planem jest utrzymanie tego rosnącego trendu. Mamy szeroką ofertę i nadal ją rozwijamy oraz dostosowujemy do potrzeb klientów. Jesteśmy liderem w finansowaniu działalności – 47% wzrostu w kredytach dla przedsiębiorców w okresie 2020 – 2023. Mamy bardzo dobre relacje z klientami, co procentuje w ich zaufaniu – to solidna podstawa sukcesu na przyszłość.

Klienci doceniają wysoką jakość usług świadczonych przez Bank Pekao, wybierając nasze kredyty na prowadzenie ich działalności. Warto nadmienić, że sprzedaż nowych finansowań we wspomnianym segmencie w ubiegłym roku osiągnęła kwotę 21 mld zł, a saldo depozytów na koniec 2023 roku w porównaniu do końca 2022 roku wzrosło o 6,6 mld zł, czyli o 21 proc. – mówi Magdalena Zmitrowicz.

Chcemy nadal finansować wzrost polskich firm, tych najmniejszych, średnich i największych, w kraju i za granicą.

Tworzymy relacje długoterminowe. Ważne jest, aby klient wiedział, że może na nas liczyć, zarówno w dobrej, jak i złej sytuacji, gdy wspólnie poszukujemy rozwiązań. W końcu rośniemy i zmieniamy się razem z naszymi klientami.

Organizator:

konferencje - nowa rewolucja przemyslowa - european financial congress efc / Media