KE, która nadzoruje stosunki UE-Wielka Brytania, stwierdziła, że niechęć Londynu do angażowania się w negocjacje na temat protokołu regulującego porozumienia handlowe oraz uchwalenie przez Izbę Gmin ustawy o protokole Irlandii Północnej podważa ducha współpracy.

Reklama

Jak wskazuje Reuters, decyzja zwiększa do siedmiu liczbę "postępowań w sprawie naruszenia", które wszczęła KE wskazując na brak poszanowania przez Wielką Brytanię aspektów handlowych dotyczących Irlandii Północnej w umowie rozwodowej o brexicie uzgodnionej przez obie strony.

Wielkiej Brytanii mogą grozić kary

Procedury mogą skutkować nałożeniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE kar finansowych, chociaż prawdopodobnie nie nastąpi to przez co najmniej rok.

Reklama

"Londyn zaproponował zniesienie niektórych kontroli towarów i zakwestionował rolę TSUE w podejmowaniu decyzji w sprawie części porozumienia pobrexitowego uzgodnionego przez UE i Wielką Brytanię" - wskazuje Reuters.

Układ miał na celu uniknięcie przywrócenia kontroli granicznych między Irlandią Północną a Irlandią będącą członkiem UE.

Oskarżenia Komisji Europejskiej

KE oskarżyła Wielką Brytanię o nieprzestrzeganie wymogów celnych dotyczących towarów przewożonych z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii, nietransponowanie unijnych przepisów dotyczących podatków akcyzowych i ceł na alkohol oraz niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących podatku od sprzedaży w handlu elektronicznym.

Komisja Europejska dała rządowi Wielkiej Brytanii dwa miesiące na odpowiedź.

Z Brukseli Łukasz Osiński