Z początkiem marca rozpoczęła się V edycja konkursu programu „Kariera – praktyki dla najlepszych!” organizowanego przez Radę Młodych Przedsiębiorców.

Zwycięzcy odbędą staże w firmach, członkach Rady Młodych Przedsiębiorców, m.in.: DFF, ZenithOptimedia, Cityboard Media, Bakalland SA, Kolastyna SA, EMLab, Firemax/Jazz Bistro. Odbywać je będą m.in. w działach marketingu, reklamy, HR, czy IT tych firm.

Aby wziąć udział w konkursie, rozwiąż wybrane studium przypadku zamieszczone na www.rmp.pl w dziale Kariera. Będzie ono dotyczyć m.in. dziedzin marketingowo-reklamowych, finansowych, prawnych i analitycznych.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 11 maja. Następnie najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, po której zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Więcej informacji o konkursie i sylwetki zwycięzców poprzednich edycji konkursu znajdziesz na stronie www.rmp.pl w zakładce kariera