Bank ogłosił, że w wielu krajach UE sytuacja gospodarcza jest poważna. Chodzi głównie o kraje bałtyckie, byłą Jugosławię, Ukrainę oraz w pewnym stopniu Węgry i Kazachstan. Kraje te mają wyjątkowo wysokie zadłużenie zagraniczne i szybko kurczące się gospodarki.

Zgadza się również to, że pozostałe kraje: Polska, Rosja, Turcja i Czechy, mają problemy z walutami. W przypadku Polski i Turcji istnieje również możliwość, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub Unia Europejska będą musiały udzielić wsparcia finansowego.

Analitycy z UBS uważają jednak, że wszystko się zmienia, jeżeli przyjrzeć się sytuacji dokładniej. Przede wszystkim największe problemy istnieją w małych krajach. Większość długu zagranicznego należy zaś do dużych państw. Mają one stabilniejszy system bankowy i kładą mniejszy nacisk na wzrost gospodarczy.