Szwedzi coraz bardziej nieufni wobec Unii Europejskiej i wspólnej waluty. Z ostatniego sondażu Instytutu SOM w Göteborgu wynika, że tylko 9 procent z nich chciałoby wejścia ich kraju do strefy euro. Spadła także liczba zwolenników członkostwa Szwecji w Unii - obecnie jest ich 42 procent. 3 lata temu wskaźnik ten wynosił 53 procent.

Zaledwie co 10 mieszkaniec Szwecji chciałby też utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Eksperci oceniają, że coraz bardziej negatywny stosunek Szwedów do Unii Europejskiej to efekt kryzysu gospodarczego.