Finlandia już teraz nie uczestniczy w wielu akcjach ratowania finansów innych krajów. Często robi to w niewielkim zakresie i domaga się gwarancji zwrotu sum, które przekazuje. Podobne tendencje daje się zauważyć w wśród innych krajów silnych gospodarczo traktujących akcje pomocy jako działania polityczne, a nie ekonomiczne. Dążenia do pozbycia się euro mogą się pojawić nawet w przyszłości w Niemczech - uważa niemiecki analityk.

Reklama

Finlandia traktuje swą obecność w klubie euro jako rodzaj ochrony przed Rosją. Zdaniem Mayera to błąd. Przed Rosją nie chroni bowiem finansowa europejska współpraca, a przynależność do NATO.

Traktat z Maastricht został podpisany w 1991 r. Jednym z jego postanowień była decyzja o wprowadzeniu wspólnej waluty, co nastąpiło w 1999 r. Finlandia przyłączyła się do UE w 1994 r. a do strefy euro w 2002 r.