Według szacunków ekonomistów, Banco Comercial Portugues (BCP) będzie musiał wystąpić do państwa o 1,75 mld euro kredytu, aby przekroczyć współczynnik wypłacalności na poziomie 9 proc. swojego kapitału. Próg ten przewidziany został dla banków w porozumieniu o pomocy kredytowej, jakie Portugalia zawarła w maju br. z UE i MFW.

"O podobnej wielkości kwotę będzie musiał wystąpić Banco Portugues de Investimento (BPI). Tymczasem cały sektor bankowy w Portugalii będzie potrzebował do czerwca 2012 r. ok. 7,8 mld euro", cytuje portugalskich ekspertów dziennik "Dinheiro Vivo".

W wyniku czwartkowego porozumienia europejskich banków z państwami Unii Europejskiej w sprawie umorzenia 50 proc. długu Grecji, Banco Comercial Portugues, który posiada część długu tego kraju, straci około 300 mln euro.

Portugalska firma BCP posiada 65,5 proc. udziałów polskiego Banku Millennium, którego zysk w pierwszym półroczu br. wyniósł 54 mln euro.

Bank Millennium powstał w 1989 r. Działał pierwotnie jako Bank Inicjatyw Gospodarczych, a po połączeniu z Bankiem Gdańskim S.A. w 1997 r. jako BIG Bank Gdański SA. Pod aktualną nazwą występuje od 2003 r.