Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w sierpniu o 4,2 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,4 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1 proc. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 0,3 proc.), edukacją (o 3,5 proc.), a także wzrost cen odzieży i obuwia (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,6 proc.), żywności (o 0,2 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc." - napisano.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniósł 3,9 proc. i utrzymał się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,9 proc.), transportem (o 7,6 proc.) oraz wzrost cen żywności (o 3,1 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,52 pkt proc., 0,69 pkt proc. i 0,68 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 2,9 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,15 pkt proc." - napisano.