W I kwartale 2011 r. sądy ogłosiły upadłość 158 polskich firm; to o 6 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku - poinformowała firma Coface w majowym raporcie.

"Poprawia się sytuacja w przetwórstwie przemysłowym; wyższy popyt ze strony partnerów zagranicznych, wciąż duża liczba realizowanych kontraktów infrastrukturalnych powodują, że przedsiębiorstwa produkcyjne upadają rzadziej niż przed rokiem. Obszarem dużego ryzyka są rosnące ceny surowców, co systematycznie zwiększa koszty produkcji, które z kolei trudno przerzucić na odbiorców" - napisano w komentarzu do badania.

"Wciąż trudna jest sytuacja w budownictwie, a zatory płatnicze w tym sektorze pogłębiają się. Wiele firm ma kłopot z realizacją kontraktów zawartych na niekorzystnych warunkach cenowych, część z tych kontraktów jest zrywana, część przynosi generalnym wykonawcom straty. Opóźnienia w realizacji kontraktów oraz brak ich rentowności mają bezpośredni wpływ na regulowanie zobowiązań wobec podwykonawców oraz dystrybutorów materiałów budowlanych. W tym segmencie wyraźnie widzimy pogorszenie dyscypliny płatniczej" - dodano.

Zdaniem autorów badania, wzrost cen paliw będzie miał niekorzystne przełożenie na rentowność firm transportowych oraz ich dyscyplinę płatniczą.

nik/ jtt/ pad/