Jeszcze przed tzw. aferą. gen. Waldemara Skrzypczaka, który zarzucił urzędnikom MON niewłaściwe zakupy sprzętu wojskowego do Afganistanu, minister obrony Bogdan Klich informował, że w 2008 roku wydano na ten cel 214 mln zł, w tym roku zaplanowano zakupy na prawie 500 ml, a w przyszłym roku - na około 800 mln.

W kwietniu odpowiadając na pytanie jednego posłów, dotyczące kosztów pobytu polskich wojsk w Afganistanie, szef resortu obrony podał, że w latach 2002-2008 wyniosły one blisko 806,9 mln zł. Natomiast planowana kwota wydatków związanych z użyciem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w 2009 r. wyniesie, przy uwzględnieniu zwiększenia liczebności kontyngentu do 2 tys. żołnierzy i pracowników wojska, około 453,64 mln zł.

Więcej informacji: Polacy biorą udział w najdroższej wojnie świata

p