Na dopłatę do kredytu mogą liczyć osoby, które utraciły pracę lub zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 r. Warunkiem otrzymania pomocy jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dopłatę do kredytu mogą także otrzymać małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową. O pomoc może starać się np. mąż, który nadal pracuje i spłaca kredyt mieszkaniowy, a jego żonie pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

>>> Nie masz pracy? Rząd pomoże spłacić kredyt

Dopłata do kredytu wyniesie maksymalnie 1 200 zł miesięcznie i będzie wypłacana przez rok. Wnioski o przyznanie dopłat można składać do końca 2010 r. w urzędzie pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmie starosta, a zapomoga wypłacana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc trzeba będzie zacząć zwracać po 2 latach od ostaniej raty kredytu, co będzie rozłożone równomiernie na 8 lat. Pomoc państwa nie jest oprocentowana. W przypadku trudnej sytuacji materialnej starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania.