Dzięki decyzji rady jest szansa na łatwiejszą dostęp do kredytów. "Jest to ok. 3 miliardy uwolnionych środków. Jest to pewien zastrzyk" - wyjaśnił na antenie TVN CNBC Biznes Łukasz Tarnawa główny ekonomista PKO BP. Dodaje, że nie jest to wiele. Banki, dzięki decyzji, będą mniej środków trzymały na rachunkach NBP. Jednak nie stanie się nic z dnia na dzień. Decyzja ta wchodzi w życie 30 czerwca.

>>> Tak Polacy kantują "Rodzinę na swoim"

Rada zapewne nie odstąpi jednak od obniżania stóp. "Spodziewam się, że w czerwcu zapewne stopy będą niższe" - dodaje Tarnawa. Podobnego zdania jest Przemysław Kwiecień z domu maklerskiego XTB. "Na przebieg stóp w przyszłości wpływ mieć będą nie tylko dane krajowe, ale także w dużym stopniu to, na ile obserwowana obecnie poprawa w danych makroekonomicznych okaże się trwała" - napisał analityk w komentarzu po decyzji rady.