Jak ocenia zarząd Orlenu spółka straty sięgnęły w czwartym kwartale w sumie 4 mld zł. Jednocześnie w tym okresie zysk z działalności operacyjnej może być wyższy o 620 mln zł, tym samym przekraczając średnią z trzech poprzednich kwartałów.

Opublikowane w środę szacunkowe wyniki PKN Orlen nie są szczególnie dużym zaskoczeniem. Inwestorzy mieli świadomość, że z uwagi na przeszacowanie zapasów ropy naftowej, wyniki IV kwartału będą złe. Dotyczy to bowiem wszystkich spółek paliwowych. I tak np. BP poinformował wczoraj, że w IV kwartale miał 3,3 mld dol. straty, wobec 4,4 mld dol. zysku rok wcześniej. Jeżeli jednak wynik oczyścić ze zdarzeń jednorazowych i wpływu przeszacowania zapasów, to IV kwartał BP zamknął już zyskiem na poziomie 2,6 mld dol. - pisze Marcin R. Kiepas z X-Trade Brokers DM.

Stratę zapowiada również Lotos. Zadaniem zarządu spółki w 2008 roku strata z działalności operacyjnej wyniosła 190 mln zł