Izabela Gorzela kierownik działu personalnego, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi:

Polityka równości była w naszej firmie stosowana, od kiedy tylko pamiętam. Przy wszelkich decyzjach personalnych zawsze pod uwagę brane były takie czynniki, jak kompetencje, wykształcenie i doświadczenie. Nigdy nie miało dla nas znaczenia to, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, jaki ma kolor skóry, jakiej jest narodowości czy wyznania. Równe traktowanie pozwala skupić się na tym, co w pracowniku najważniejsze – jego kompetencjach, zdolnościach i talencie. Dzięki temu nie ma u nas problemu tzw. szklanych sufitów i wszyscy mają szansę na zawodowy i osobisty rozwój, co stanowi wymierną korzyść dla firmy. Kobiety, tak samo jak mężczyźni, pełnią w naszej firmie ważne funkcje na różnych szczeblach zarządzania, kierują projektami, aktywnie włączają się w życie firmy. Równe traktowanie ułatwia też budowanie lojalności oraz kreowanie dobrego wizerunku. Firmie łatwiej jest dostosować się do zmian w związku z ogólnym deficytem pracowników i rosnącym udziałem kobiet w rynku pracy. To wpływa na zwiększenie konkurencyjności. Równe traktowanie pozwala też na kształtowanie i umacnianie kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu praw i tolerancji. Polityka równości płci sprzyja podmiotowemu zarządzaniu ludźmi, które promuje autonomię pracowników, zwiększa świadomość aktywnego i kreatywnego kształtowania ich miejsca w organizacji. Postępowanie zgodnie z prawem buduje reputację firmy, a lepszy wizerunek tworzy szersze możliwości marketingu personalnego wewnętrznego i zewnętrznego.

Agata Rybacka dyrektor rozwoju firmy Skrivanek:

Polityka równości płci w naszej firmie nie ma charakteru spisanych procedur. Jednak naszą misją zawsze było stworzenie przyjaznego miejsca pracy i pozytywne nastawienie do klientów. Ponad 80 proc. naszych pracowników to kobiety, a średnia wieku wynosi około 30 lat. Oznacza to, że częstym zjawiskiem są ciąże oraz urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Średnio rocznie rodzi się nam czworo dzieci, chociaż 2008 r. zapowiada się wyjątkowo pod tym względem – mamy obecnie 5 kobiet spodziewających się dziecka, a 5 innych jest na urlopach macierzyńskich. Wiele naszych działań ukierunkowanych jest na obszar związany z macierzyństwem – staramy się, by pracownice nie bały się informować o swoim stanie, dzięki czemu wspólnie planujemy pracę w okresie ciąży, zastępstwa na czas urlopu macierzyńskiego, ewentualnego urlopu wychowawczego. Przyszłe i młode mamy mają możliwość pracy w skróconych godzinach lub wykonywania niektórych zadań w domu. Niezwykle ważną kwestią jest też to, że spodziewające się dziecka osoby nie są odstawiane na boczny tor, ale na równi z innymi uczestniczą w życiu i rozwoju firmy. W branży usługowej dobra atmosfera w firmie przekłada się na dobre relacje z klientami. Zadowolony pracownik z przyjemnością obsługuje klienta, a klient chętniej przychodzi do takiej firmy. Dobrze obsłużeni klienci to oczywisty efekt prowadzenia polityki przyjaznej pracownikom. Inne korzyści to większa kreatywność i samodzielność pracowników, którzy identyfikują się z firmą i są lojalni i zaangażowani.

Katarzyna Wróbel dyrektor działu HR, Procter & Gamble:

Polityka równości płci jest jednym z filarów zarządzania firmą i stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. Według tej zasady skonstruowane są wszelkie procesy zachodzące w firmie. Kobiety i mężczyźni pracujący w P&G na całym świecie mają jednakowy dostęp do szkoleń, awansu, pakietu socjalnego. Rekrutacja i szkolenia pracowników P&G opierają się na wyjątkowej dla naszej firmy, filozofii „promocji od wewnątrz”. Oznacza to, że przyszli menedżerowie i liderzy P&G będą wywodzić się spośród dzisiejszych młodych pracowników. A zatem rozwój naszych ludzi, zarówno zawodowy, jak i osobisty, jest dla nas priorytetową wartością. Za szczególnie istotną uważamy możliwość i umiejętność łączenia profesjonalnej kariery z życiem pozazawodowym, wierząc, że satysfakcja płynąca z obu tych sfer pozwala na kreatywne i efektywne podejście przez pracowników do pracy i obowiązków. Za tym przekonaniem idą konkretne rozwiązania, takie jak elastyczny czas pracy, ale i szkolenia pozwalające na układanie priorytetów i zachowanie balansu między życiem zawodowym i prywatnym. Ze względu na specyfikę naszej działalności, produkcji i dystrybucji produktów dla kobiet, mężczyzn i dzieci ważna jest dla nas możliwość korzystania z opinii różnorodnej grupy pracowników w procesie budowy naszych marek. Kobiety i mężczyźni wnoszą do firmy wartości i doświadczenia, dzięki którym uzyskujemy różnorodność spojrzeń.