Analitycy Ministerstwa Gospodarki oceniają, że w I kwartale gospodarka wzrosła o 3,1 proc., a w całym roku wzrośnie o 3 proc. "Według wstępnego szacunku DAP MG, w I kwartale 2010 roku wzrost PKB wyniósł 3,1 proc. wobec I kwartału 2009 roku. Wynik ten świadczy o dużej odporności Polski na skutki światowego kryzysu. Dynamika wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje jedną z najwyższych w Europie" - napisano w raporcie kwartalnym.

W 2010 roku przewidują, że wzrost PKB wyniesie ok. 3,0 proc. Zmiana produktu krajowego brutto pozostanie pod wpływem sytuacji zewnętrznej m.in. sytuacji na rynku kredytowym i powodzenia światowych działań antykryzysowych, a także wygasania pakietów stymulujących. Oczekują nieznacznego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego powinno utrzymać się na poziomie nieco niższym niż przed rokiem. W przypadku zrealizowania się optymistycznego scenariusza możliwe jest osiągnięcie lepszego wyniku"

Z oceny MG wynika, że w I kwartale rosły wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Ponadto na skutek odbudowy poziomu zapasów, po trwającym 7 kwartałów okresie ich ograniczania, popyt krajowy stał się ponownie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.