Wykup mieszkania na własność nie będzie jednak przysługiwał wszystkim najemcom. Z takiego przywileju będą mogły skorzystać tylko osoby, które partycypowały w budowie nieruchomości, a więc z własnych pieniędzy pokryły najczęściej 30 proc. kosztów budowy lokalu. Dodatkowo będą one musiały wpłacić pozostałą część kosztów budowy danego mieszkania proporcjonalnie do jego powierzchni. Osoba chcąca wykupić mieszkanie na własność nie będzie mogła mieć też żadnego zadłużenia za jego najem.

Jeżeli na koncie TBS-u taki dług będzie istniał, to będzie on musiał być spłacony przed podpisaniem umowy. Jeżeli najemca spełni te wszystkie warunki, będzie mógł zażądać od TBS-u ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności mieszkania. Po otrzymaniu takiego żądania Towarzystwo będzie musiało podpisać odpowiednią umowę. Wykup mieszkania na własność nie będzie więc zależał od woli danego TBS-u.

Więcej informacji: Lokal w TBS-ie będzie można wykupić

p