Minister skarbu zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna akcji gdańskiej Energi, stanowiących 82,9 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformował resort skarbu. Oferty można składać do 1 czerwca w siedzibie MSP.

Skarb Państwa posiada 100 proc. akcji gdańskiej spółki, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz cieplnej, a także obrotem energią elektryczną. Negocjacje będą dotyczyć głównie ceny za zbywany pakiet akcji oraz proponowanego przez potencjalnego inwestora programu rozwoju spółki, który ma objąć m.in. zobowiązanie inwestycyjne.

Energa zarządza grupą kapitałową, w której skład wchodzą 44 spółki. Firmy koncentrują swoją działalność na wytwarzaniu, dystrybucji i obrocie energią elektryczną, a także na obsłudze odbiorców energii elektrycznej.Gdańska Energa jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dostarcza prąd 7,3 mln odbiorców na północy i w centrum kraju. Do 2015 roku spółka chce zainwestować ponad 20 mld zł.