Stan konkurencji na rynku energii jest daleki od ideału - wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), do którego dotarł "Puls Biznesu". Zmiany na tym rynku w kierunku jego liberalizacji nie przebiegają dostatecznie szybko i nie są tak korzystne dla odbiorców energii jak mogłyby być - uważa cytowana przez gazetę prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Kluczowe decyzje sprzyjające rozwojowi konkurencji jakie zapadły ostatnio, to wydzielenie operatorów sieci dystrybucyjnych z grup energetycznych i wprowadzenie obowiązkowego handlu energią na giełdzie lub przez inne przejrzyste mechanizmy. Zdaniem prezes jest to niewielki krok we właściwym kierunku.

Uważa ona, że najważniejsze decyzje w tym względzie dotyczą koncentracji. W tym roku dotyczyć mają konsolidacji gdańskiej grupy Energia z największą na rynku Polską Grupą Energetyczną. Zdaniem UOKiK nie ma podstaw prawnych do wydania zgody na taką konsolidację, gdyż zaszkodziłaby ona rynkowi, a być może przekreśliłaby szansę na rozwój prawdziwej konkurencji w energetyce. PGE już i tak jest za duża i za silna. Zamiast dalszej konsolidacji urząd zaleca prywatyzację krajowej energetyki.