Podobnie jak w grudniu będziemy porównywać lokaty przeznaczone dla nowych klientów, lokaty, które można założyć z nowych środków oraz lokaty „standardowe”, które może założyć każdy – niezależnie od swoich relacji z danym bankiem. W naszym zestawieniu znajdą się po trzy najlepsze propozycje dla każdego okresu umownego i kategorii (o ile oczywiście będzie dostępnych). Jak zawsze porównujemy lokaty w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy do lektury.

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - styczeń 2015 (oferta na nowe środki i dla nowych klientów)
Poz.Bank/nazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
Szczegóły lokaty4,40% 15,13 zł 1000 zł
nie
3 miesiące
1Idea Bank
Lokata HAPPY (NK)
Sprawdź lokatę5,00% 49,93 zł 1000 zł
nie
2BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
Szczegóły lokaty4,00% 39,95 zł 1000 zł
nie
BGŻOptima
Lokata Bezkarna (NK)
Sprawdź lokatę4,00% 39,95 zł 1000 zł
tak
Getin Bank
Twoja Lokata III (NS)
Sprawdź lokatę4,00% 39,95 zł 500 zł
tak
mBank
4% na wejście (NK)
Sprawdź lokatę 4,00% 39,95 zł 500 zł
tak
3neoBANK onLINE
energoLOKATA 3M PLUS (NK)
Szczegóły lokaty3,80% 37,95 zł 1000 zł
nie
6 miesięcy
1Meritum Bank
Lokata Extra (NS)
Sprawdź lokatę3,40% 68,28 zł 1000 zł
nie
2mBank
Lokata na nowe środki (NS)
Sprawdź lokatę2,65% 53,52 zł 1000 zł
tak

Stan na 5 stycznia 2014 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta dla nowych środków

Źródło: TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat 1-miesięcznych znalazła się tylko jedna lokata - SMART Lokata na powitanie, którą mogą założyć nowi klienci BIZ Banku i Banku SMART. Jej oprocentowanie wynosi 4,4% w skali roku. Po miesiącu przekłada się ono na odsetki w kwocie 15,13 zł.

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat trzymiesięcznych utrzymała Lokata HAPPY Idea Banku oprocentowana w wysokości 5% w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na nią 5 000 zł wyniesie 49,93 zł. Na miejscu drugim znalazły się: SMART Lokata na powitanie BIZ Banku/Banku SMART, Lokata Bezkarna BGŻOptima, Twoja Lokata III Getin Banku oraz lokata 4% na wejście mBanku. Ich oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Po trzech miesiącach wpłaconych na nie 5 000 zł dopisane zostaną odsetki w wysokości 39,95 zł. Zestawienie zamyka energoLOKATA 3M PLUS neoBANKU onLINE. Oprocentowana jest ona w wysokości 3,8% w skali roku, co przekłada się na 37,95 zł odsetek.

Podobnie jak w poprzednim rankingu pierwszą pozycję zestawienia lokat sześciomiesięcznych zajmuje Lokata Extra Meritum Banku oprocentowana na 3,4% w skali roku. Dzięki tej stopie procentowej, po upływie okresu umownego, posiadacz tego depozytu otrzyma 68,28 zł odsetek. Miejsce drugie miejsce przypadło Lokacie na nowe środki mBanku (2,65% w skali roku; 53,23 zł odsetek).

Wśród lokat na 12 miesięcy nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - styczeń 2014 (oferta standardowa)
Poz.Bank/nazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1BOŚ Bank
EKOlokata bez Kantów
Szczegóły lokaty3,50% 12,04 zł 1000 zł
tak
2Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
3BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
Szczegóły lokaty2,20% 7,57 zł 1000 zł
nie
3 miesiące
1Idea Bank
Lokata Zimowa
Sprawdź lokatę3,40% 33,96 zł 1000 zł
nie
2BIZ Bank
BIZ Lokata PRO
Szczegóły lokaty3,10% 30,96 zł 1000 zł
tak
3BIZ Bank
BIZ Lokata Spinająca
Szczegóły lokaty3,00% 30,37 zł 1000 zł
nie
neoBANK onLINE
neoLOKATA 3M
Szczegóły lokaty3,00% 30,37 zł 500 zł
nie
6 miesięcy
1SK bank
eLokata24
Szczegóły lokaty3,30% 66,27 zł 3000 zł
nie
BIZ Bank
BIZ Lokata PRO
Szczegóły lokaty3,30% 66,27 zł 1000 zł
tak
2BIZ Bank
BIZ Lokata Spinająca
Szczegóły lokaty3,20% 64,27 zł 1000 zł
nie
3Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Sprawdź lokatę3,10% 62,26 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Sprawdź lokatę3,10% 62,26 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Sprawdź lokatę3,10% 62,26 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Sprawdź lokatę3,10% 62,26 zł 1000 zł
nie
12 miesięcy
1Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Sprawdź lokatę3,10% 125,55 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Sprawdź lokatę3,10% 125,55 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Sprawdź lokatę3,10% 125,55 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Sprawdź lokatę3,10% 125,55 zł 1000 zł
nie
2Idea Bank
Lokata Stabilna
Sprawdź lokatę3,00% 121,50 zł 1000 zł
tak
Toyota Bank
Depozyt Plus
Szczegóły lokaty3,00% 121,50 zł 5000 zł
tak
3BIZ Bank
Lokata WIBOR
Szczegóły lokaty2,85% 115,42 zł 1000 zł
nie

Stan na 5 stycznia 2014 r.
Źródło: TotalMoney.pl

Miejsce pierwsze zestawienia standardowych lokat jednomiesięcznych przypadło EKOlokacie bez Kantów BOŚ Banku. Oprocentowanie środków wpłaconych na tę lokatę wynosi 3,5% w skali roku, co po miesiącu przełoży się na 12,04 zł odsetek. Pozycję drugą zajmują cztery lokaty z oferty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Ich oprocentowanie wynosi 2,4% w skali roku, a odsetki dopisane do wpłaconego na nie kapitału – 8,25 zł. Zestawienie zamyka BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Oprocentowana ona jest w wysokości 2,2% w skali roku a po miesiącu jej posiadacz zyska 7,57 zł odsetek.

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat trzymiesięcznych Lokata Zimowa Idea Banku z oprocentowaniem wynoszącym 3,4% w skali roku. Po trzech miesiącach jej posiadacz zarobi „na czysto” 33,96 zł. Na pozycję drugą spadła Lokata BIZ Pro BIZ Banku oprocentowana na 3,1% w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału wynosi 30,96 zł. Na miejscu trzecim znalazły się Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku oraz neoLOKATA 3M neoBANKU onLINE. Oprocentowanie tych lokat wynosi 3% w skali roku. Przekłada się to na 30,37 zł odsetek.

W zestawieniu standardowych lokat sześciomiesięcznych na pierwszym miejscu znalazły się eLokata24 SK banku oraz BIZ Lokata PRO BIZ Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3,3% w skali roku, a odsetki jakie po pół roku otrzyma posiadacz obu lokat to 66,27 zł. Miejsce drugie zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Jej oprocentowanie wynosi 3,2% w skali roku. Po sześciu miesiącach umownego okresu posiadacz tej lokaty zarobi 64,27 zł. Na pozycji trzeciej, z oprocentowaniem 3,1% w skali roku, znalazły się cztery lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Po półrocznym okresie umownym każda z nich przyniesie 62,26 zł zysku.

Zestawienie lokat rocznych otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,1% w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,55 zł). Są to lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla Klientów Indywidualnych. Miejsce drugie przypadło dwóm produktom: Depozytowi Plus Toyota Banku oraz Lokacie Stabilnej Idea Banku. Ich oprocentowanie to 3% w skali roku, a po roku do wpłaconych na nie 5 000 zł bank dopisze 121,50 zł odsetek. Na miejsce trzecie spadła Lokata WIBOR BIZ Banku. Jej oprocentowanie ustalane na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M wynosi obecnie 2,85% w skali roku. Kwota odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 115,42 zł.

Lokaty na nowe środki czy dla nowych klientów oferują lepsze warunki deponowania oszczędności. Po raz kolejny nie udało się nam znaleźć tego typu lokat, które można założyć na rok. Trzeba też pamiętać o tym, że lokaty założone na korzystniejszych warunkach odnawiane są na warunkach oferowanych przez dany bank dla lokaty standardowej, której oprocentowanie może nie być już tak atrakcyjne…

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z lutowym rankingiem lokat terminowych TotalMoney.pl.