Podobnie jak w grudniu będziemy porównywać lokaty przeznaczone dla nowych klientów, lokaty, które można założyć z nowych środków oraz lokaty „standardowe”, które może założyć każdy – niezależnie od swoich relacji z danym bankiem. W naszym zestawieniu znajdą się po trzy najlepsze propozycje dla każdego okresu umownego i kategorii (o ile oczywiście będzie dostępnych). Jak zawsze porównujemy lokaty w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy do lektury.

Reklama

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - styczeń 2015 (oferta na nowe środki i dla nowych klientów)
Poz. Bank/nazwa produktu Wniosek online Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1 BIZ Bank/Bank SMART SMART Lokata na powitanie (NK) Szczegóły lokaty 4,40% 15,13 zł 1000 zł nie
3 miesiące
1 Idea Bank Lokata HAPPY (NK) Sprawdź lokatę 5,00% 49,93 zł 1000 zł nie
2 BIZ Bank/Bank SMART SMART Lokata na powitanie (NK) Szczegóły lokaty 4,00% 39,95 zł 1000 zł nie
BGŻOptima Lokata Bezkarna (NK) Sprawdź lokatę 4,00% 39,95 zł 1000 zł tak
Getin Bank Twoja Lokata III (NS) Sprawdź lokatę 4,00% 39,95 zł 500 zł tak
mBank 4% na wejście (NK) Sprawdź lokatę  4,00% 39,95 zł 500 zł tak
3 neoBANK onLINE energoLOKATA 3M PLUS (NK) Szczegóły lokaty 3,80% 37,95 zł 1000 zł nie
6 miesięcy
1 Meritum Bank Lokata Extra (NS) Sprawdź lokatę 3,40% 68,28 zł 1000 zł nie
2 mBank Lokata na nowe środki (NS) Sprawdź lokatę 2,65% 53,52 zł 1000 zł tak
Stan na 5 stycznia 2014 r. NK - oferta dla nowych klientów NS - oferta dla nowych środków Źródło: TotalMoney.pl

W zestawieniu lokat 1-miesięcznych znalazła się tylko jedna lokata - SMART Lokata na powitanie, którą mogą założyć nowi klienci BIZ Banku i Banku SMART. Jej oprocentowanie wynosi 4,4% w skali roku. Po miesiącu przekłada się ono na odsetki w kwocie 15,13 zł.

Reklama

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat trzymiesięcznych utrzymała Lokata HAPPY Idea Banku oprocentowana w wysokości 5% w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na nią 5 000 zł wyniesie 49,93 zł. Na miejscu drugim znalazły się: SMART Lokata na powitanie BIZ Banku/Banku SMART, Lokata Bezkarna BGŻOptima, Twoja Lokata III Getin Banku oraz lokata 4% na wejście mBanku. Ich oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Po trzech miesiącach wpłaconych na nie 5 000 zł dopisane zostaną odsetki w wysokości 39,95 zł. Zestawienie zamyka energoLOKATA 3M PLUS neoBANKU onLINE. Oprocentowana jest ona w wysokości 3,8% w skali roku, co przekłada się na 37,95 zł odsetek.

Reklama

Podobnie jak w poprzednim rankingu pierwszą pozycję zestawienia lokat sześciomiesięcznych zajmuje Lokata Extra Meritum Banku oprocentowana na 3,4% w skali roku. Dzięki tej stopie procentowej, po upływie okresu umownego, posiadacz tego depozytu otrzyma 68,28 zł odsetek. Miejsce drugie miejsce przypadło Lokacie na nowe środki mBanku (2,65% w skali roku; 53,23 zł odsetek).

Wśród lokat na 12 miesięcy nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - styczeń 2014 (oferta standardowa)
Poz. Bank/nazwa produktu Wniosek online Oprocentowanie (nominalne) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1 BOŚ Bank EKOlokata bez Kantów Szczegóły lokaty 3,50% 12,04 zł 1000 zł tak
2 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Sprawdź lokatę 2,40% 8,25 zł 1000 zł nie
3 BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca Szczegóły lokaty 2,20% 7,57 zł 1000 zł nie
3 miesiące
1 Idea Bank Lokata Zimowa Sprawdź lokatę 3,40% 33,96 zł 1000 zł nie
2 BIZ Bank BIZ Lokata PRO Szczegóły lokaty 3,10% 30,96 zł 1000 zł tak
3 BIZ Bank BIZ Lokata Spinająca Szczegóły lokaty 3,00% 30,37 zł 1000 zł nie
neoBANK onLINE neoLOKATA 3M Szczegóły lokaty 3,00% 30,37 zł 500 zł nie
6 miesięcy
1 SK bank eLokata24 Szczegóły lokaty 3,30% 66,27 zł 3000 zł nie
BIZ Bank BIZ Lokata PRO Szczegóły lokaty 3,30% 66,27 zł 1000 zł tak
2 BIZ Bank BIZ Lokata Spinająca Szczegóły lokaty 3,20% 64,27 zł 1000 zł nie
3 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Sprawdź lokatę 3,10% 62,26 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Sprawdź lokatę 3,10% 62,26 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Sprawdź lokatę 3,10% 62,26 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Sprawdź lokatę 3,10% 62,26 zł 1000 zł nie
12 miesięcy
1 Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie Sprawdź lokatę 3,10% 125,55 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa Sprawdź lokatę 3,10% 125,55 zł 1000 zł tak
Meritum Bank Meritum Zysku Sprawdź lokatę 3,10% 125,55 zł 1000 zł nie
Meritum Bank Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych Sprawdź lokatę 3,10% 125,55 zł 1000 zł nie
2 Idea Bank Lokata Stabilna Sprawdź lokatę 3,00% 121,50 zł 1000 zł tak
Toyota Bank Depozyt Plus Szczegóły lokaty 3,00% 121,50 zł 5000 zł tak
3 BIZ Bank Lokata WIBOR Szczegóły lokaty 2,85% 115,42 zł 1000 zł nie
Stan na 5 stycznia 2014 r. Źródło: TotalMoney.pl

Miejsce pierwsze zestawienia standardowych lokat jednomiesięcznych przypadło EKOlokacie bez Kantów BOŚ Banku. Oprocentowanie środków wpłaconych na tę lokatę wynosi 3,5% w skali roku, co po miesiącu przełoży się na 12,04 zł odsetek. Pozycję drugą zajmują cztery lokaty z oferty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Ich oprocentowanie wynosi 2,4% w skali roku, a odsetki dopisane do wpłaconego na nie kapitału – 8,25 zł. Zestawienie zamyka BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Oprocentowana ona jest w wysokości 2,2% w skali roku a po miesiącu jej posiadacz zyska 7,57 zł odsetek.

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat trzymiesięcznych Lokata Zimowa Idea Banku z oprocentowaniem wynoszącym 3,4% w skali roku. Po trzech miesiącach jej posiadacz zarobi „na czysto” 33,96 zł. Na pozycję drugą spadła Lokata BIZ Pro BIZ Banku oprocentowana na 3,1% w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału wynosi 30,96 zł. Na miejscu trzecim znalazły się Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku oraz neoLOKATA 3M neoBANKU onLINE. Oprocentowanie tych lokat wynosi 3% w skali roku. Przekłada się to na 30,37 zł odsetek.

W zestawieniu standardowych lokat sześciomiesięcznych na pierwszym miejscu znalazły się eLokata24 SK banku oraz BIZ Lokata PRO BIZ Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3,3% w skali roku, a odsetki jakie po pół roku otrzyma posiadacz obu lokat to 66,27 zł. Miejsce drugie zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Jej oprocentowanie wynosi 3,2% w skali roku. Po sześciu miesiącach umownego okresu posiadacz tej lokaty zarobi 64,27 zł. Na pozycji trzeciej, z oprocentowaniem 3,1% w skali roku, znalazły się cztery lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Po półrocznym okresie umownym każda z nich przyniesie 62,26 zł zysku.

Zestawienie lokat rocznych otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,1% w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,55 zł). Są to lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla Klientów Indywidualnych. Miejsce drugie przypadło dwóm produktom: Depozytowi Plus Toyota Banku oraz Lokacie Stabilnej Idea Banku. Ich oprocentowanie to 3% w skali roku, a po roku do wpłaconych na nie 5 000 zł bank dopisze 121,50 zł odsetek. Na miejsce trzecie spadła Lokata WIBOR BIZ Banku. Jej oprocentowanie ustalane na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M wynosi obecnie 2,85% w skali roku. Kwota odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 115,42 zł.

Lokaty na nowe środki czy dla nowych klientów oferują lepsze warunki deponowania oszczędności. Po raz kolejny nie udało się nam znaleźć tego typu lokat, które można założyć na rok. Trzeba też pamiętać o tym, że lokaty założone na korzystniejszych warunkach odnawiane są na warunkach oferowanych przez dany bank dla lokaty standardowej, której oprocentowanie może nie być już tak atrakcyjne…

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z lutowym rankingiem lokat terminowych TotalMoney.pl.