Kredyt - najlepiej w rachunku bieżącym

Reklama

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest oczywiście kredyt. W przypadku problemów z płynnością finansową, powstawania nieregularnych, trudnych do przewidzenia zatorów płatniczych wygodną opcją może okazać się kredyt w rachunku bieżącym. Daje on możliwość wygenerowania ujemnego salda na koncie do limitu przyznanego firmie przez bank.

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy? Sprawdź ofertę kredytów dla msp!

Zaletą tego kredytu jest m.in. brak harmonogramu spłat. Każda wpłata na konto powoduje automatyczną spłatę kredytu bądź jego części i pozwala na ponowne wykorzystanie dostępnego limitu. Dużym plusem jest też to, że banki zazwyczaj naliczają odsetki tylko od realnie wykorzystanej kwoty, a nie przyznanego limitu. Kredyt w rachunku bieżącym najczęściej udzielany jest na 12 miesięcy. Większość banków daje jednak możliwość odnowienia kredytu po upływie tego terminu bez konieczności spłaty pełnej kwoty na koniec okresu kredytowania.

Kredyt w rachunku bieżącym wiąże się oczywiście z koniecznością posiadania konta w banku kredytującym. Jeśli więc wybierzemy ofertę innej instytucji niż ta, która obecnie prowadzi nasz rachunek, konieczne będzie przeniesienie go. Z ruchem tym warto się jednak wstrzymać do momentu otrzymania decyzji kredytowej wraz z warunkami kredytu dla naszej firmy. Procedura nie powinna trwać długo, niektóre banki zapewniają, że oceny zdolności kredytowej są w stanie dokonać nawet w 1 dzień.

Reklama

Banki chwalą się także tym, że w ramach kredytu w rachunku bieżącym są w stanie zaoferować firmom naprawdę spore pieniądze, nawet powyżej 1 mln zł. W praktyce jednak wartość kredytu zależna będzie od stażu firmy, jej kondycji finansowej i oferowanych zabezpieczeń. Bez zabezpieczeń rzeczowych zwykle jest to kwota nieprzekraczająca 20 – 30% przychodów firmy za ostatni rok.

Reklama

Faktoring - szybkie finansowanie

Faktoring pozwala na uzyskanie szybkiego dostępu do środków zamrożonych w fakturach o odroczonych terminach płatności. Nie jest to więc produkt dla firmy, którą nagle zaskakują problemy z płynnością, a raczej dla firmy, w której model działania wpisane jest oferowanie tzw. kredytów kupieckich. Takich firm na naszym rynku jest wiele, z faktoringu wciąż korzystają jednak nieliczni. Według danych Polskiego Związku Faktorów, w 2013 roku tę formę finansowania wybralo niespełna 5,5 tys. przedsiębiorstw. Zainteresowanie faktoringiem wyraźnie jednak rośnie, obroty firm faktoringowych sięgnęły bowiem w minionym roku 131 mld zł i były o 16% wyższe niż rok wcześniej.

Korzyści płynące ze współpracy z firmą faktoringową związane są nie tylko z tym, że przeleje ona na konto firmy należności jej kontrahentów nawet w 1 dzień (maksymalnie kilka dni) od przekazania faktury. Przed podpisaniem umowy prześwietli także poszczególnych odbiorców pod kątem ich wypłacalności, a w trakcie współpracy będzie prowadzić konta dłużników, monitorować spłaty zobowiązań, a w razie braku wpłat w terminie – prowadzić działania zmierzające do odzyskania należności.

Kto poniesie konsekwencje finansowe, jeśli jednak któryś z kontrahentów okaże się niewypłacalny? Zależy to od rodzaju umowy faktoringowej. W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie firma faktoringowa, w przypadku faktoringu niepełnego pozostaje ono po stronie przedsiębiorcy korzystającego z tej usługi. Opcją częściej wybieraną w Polsce jest faktoring niepełny, gdyż jest ona po prostu tańsza.

Ile kosztuje korzystanie z faktoringu? Niestety niemało, ten rodzaj finansowania często okazuje się nawet droższy niż kredyt. Faktor pobiera prowizję, zwykle ok. 2 – 4% wartości brutto faktur objętych umową. Koszt stanowią też odsetki od udzielonego finansowania, płatne z dołu (rozwiązanie korzystniejsze dla przedsiębiorcy) bądź z góry. Konkretne wartości negocjowane są indywidualnie i zależą od tego, jaka będzie wartość faktur przekazywanych firmie faktoringowej. Limity minimalne i maksymalne określa umowa. Ich kwestii warto na pewno poświęcić większą uwagę. Ustalenie zbyt niskiego limitu może okazać się niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb firmy, zaś zbyt wysokiego skutkować będzie generowaniem niepotrzebnych kosztów.

Windykacja – niezagwaranatowany termin spłaty

Z faktoringu możemy skorzystać tylko w przypadku posiadania portfela klientów, którzy terminowo płacą faktury, mając jednocześnie dostęp do środków przed terminem płatności. Co jednak jeśli nie skorzystaliśmy z tej opcji, a jesteśmy gotowi poczekać na należności, które jednak nie wpływają w umówionym terminie?, Problem w postaci nieuregulowanych, przeterminowanych płatności dotyczy wielu firm. Niewykluczone, że wówczas po pomoc trzeba będzie zwrócić się do firm windykacyjnych.

Trudno jednak uznać windykację za pewny sposób na poprawę płynności finansowej, bowiem nie ma żadnej gwarancji co do terminu, w jakim nieuregulowane należności trafią na konto firmy. Niekiedy wystarczy kontakt ze strony windykatora, a należności szybko zostają uregulowane, w najtrudniejszych przypadkach konieczne może być skierowanie sprawy do sądu, czekanie na jego wyrok, a następnie na egzekucję komorniczą.

Usługi firm windykacyjnych nie należą też do najtańszych. Wynagrodzenie zależne jest przede wszystkim od okresu przedawnienia płatności, a także zakresu działań windykatora i waha się od kilku do nawet 30 proc. wierzytelności.

Monitoring należności – przypomnienie o płatnościach

To stosunkowo nowa usługa na naszym rynku, niewątpliwie jednak ma szansę się przyjąć, zwłaszcza wśród firm współpracujących z dużą ilością kontrahentów. Monitorowanie płatności może bowiem usprawnić proces spływania należności, działa dyscyplinująco na kontahentów. Niekiedy opóźnienia wynikają bowiem z niedopatrzenia kontrahenta, niekiedy celowo przesuwa on płatność o kilka dni, licząc na to, że nie sprawi tym dużego problemu. Poprzez wysyłanie monitów o zbliżającym się terminie płatności można wyeliminować tego rodzaju sytuacje i w ten sposób poprawić płynność finansową firmy.

W przypadku braku wpłaty w terminie firma monitorująca należności natychmiast przechodzi do łagodnych działań windykacyjnych, starając się zapobiec w ten sposób eskalacji problemu i konieczności podejmowania działań bardziej zdecydowanych i droższych.

Leasing zwrotny – jednorazowy przypływ gotówki

To rozwiązanie, które pozwala na uwolnienie gotówki zamrożonej w środkach trwałych, będących własnością firmy. Potrzebujący dodatkowego źródła finansowania przedsiębiorca może odsprzedać firmie leasingowej nieruchomość, urządzenie, maszynę czy inne elementy wyposażenia jego firmy, a następnie nadal z nich korzystać na mocy umowy leasingowej, czyli płacąc comiesięczne raty.

Dzięki leasingowi zwrotnemu firma otrzymuje jednorazowy zastrzyk finansowy, zwykle dość duży, zależny od wartości środka, który chce spieniężyć. Ale decyduje się jednocześnie na wzrost comiesięcznych kosztów bieżących o wartość raty leasingowej. Jest więc to dobry sposób na pozyskanie środków na sfinansowanie zakupów czy też zatrudnienie specjalistów, którzy przyczynią się do rozwoju firmy i zrekompensują z nawiązką wspomniany wzrost kosztów stałych. Może to być także dobre rozwiązanie dla firm znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, generujących straty z powodu nieosiągnięcia jeszcze docelowego poziomu przychodów, potrzebujących środków na rozruch, reklamę, pozyskanie klientów.

Wybierz najlepszy kredyt dla firm. Porównaj i zamów kredyt dla firmy on-line!

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z leasingu zwrotnego należy jednak na pewno uważnie przyjrzeć się swojemu biznes planowi na najbliższe lata i skalkulować, czy pozyskane w ten sposób środki nie zostaną po prostu szybko skonsumowane na bieżące wydatki, które w żaden sposób nie uchronią firmy przed popadnięciem w przyszłości w kłopoty finansowe na skutek zbyt wysokich stałych kosztów działalności.