Odpowiedzi na postawione powyżej pytania można znaleźć w badaniu „Mikropożyczki w Polsce”. Przeprowadzone ono zostało przez Związek Firm Pożyczkowych (ZFP) zrzeszający firmy, które reprezentują ponad 2/3 rynku internetowych pożyczek pozabankowych udzielnych w Polsce. Badanie zrealizowane zostało wśród członków i kandydatów na członków ZFP we wrześniu i październiku 2013 r.

Reklama

Porównaj online kredyty gotówkowe i wybierz ten z najniższą ratą!

Wysokość mikropożyczki

Przeciętna długość okresu kredytowania mikropożyczki w roku 2013 wynosiła dla klientów nowych (korzystających po raz pierwszy z usług danej firmy) 25,8 dnia. Była ona przy tym statystycznie nieznacznie krótsza dla tzw. klientów powracających, czyli klientów, którzy z usług danej firmy pożyczkowej korzystali przynajmniej po raz drugi. W Ich przypadku przeciętny okres kredytowania wynosił 25 dni.

Średnia wysokość mikropożyczki klientów nowych w roku 2013 wynosiła 449 zł netto, przy czym kwota „do spłaty” – brutto, to odpowiednio 527 zł. Przekłada się to na statystyczny koszt mikropożyczki wynoszący 78 zł. Klienci powracający pożyczali z kolei przeciętnie 745 zł netto oraz 932 zł brutto. Uśredniony koszt pożyczki wynosił więc w ich przypadku 187 zł. Warto zaznaczyć, że w obu grupach klientów nieznacznie wzrosła rok do roku przeciętna wysokość zaciąganej mikropożyczki – patrz tabela nr 1.

Wskaźnik akceptacji

W roku 2012, jak i 2013 istniała przy tym znaczna przepaść między wskaźnikiem akceptacji wniosków pożyczkowych składanych przez klientów nowych i klientów powracających. Dla tych pierwszych wynosi on 35%, co oznacza, że firmy pożyczkowe zaakceptowały w roku 2013 mniej niż 4 na 10 wnioski pożyczkowe nowych klientów. Dla klientów powracających wskaźnik ten był dużo wyższy, ponieważ wynosił 81% - patrz tabela nr 2.

Tabela 2 - Odsetek zaakceptowanych wniosków pożyczkowych w latach 2012-2013
Zaakceptowane wnioski 
Rok 2012 Rok 2013
Nowi klienci 38% 35%
Klienci powracający  75% 81%
Źródło: badanie „Mikropożyczki w Polsce", ZFP, Warszawa 2013

Z raportu wynika także, że dla znacznej większości wniosków pożyczkowych dokonywana jest weryfikacja w zewnętrznych bazach danych. Odsetek wniosków podlegających takiej weryfikacji jest bardzo wysoki i wynosi 99% dla klientów nowych oraz 84% dla klientów powracających. W roku 2013 44,5% wniosków o udzielenie pożyczki odrzucona została przy tym z powodu braku zdolności kredytowej klienta, a negatywna historia kredytowa przesądziła o odrzuceniu wniosku w 48% przypadków. Inne przyczyny, np. brak możliwości potwierdzenia tożsamości klienta, stanowiły 7,5% ogólnej liczby odmów.

Proces windykacyjny

Mimo wdrożenia opisanych powyżej procedur ostrożnościowych i raczej wysokiego wskaźnika odmów, niemały pozostaje przy tym odsetek pożyczek objętych windykacją. W przypadku klientów nowych wyniósł on w 2013 r. 33%. W przypadku klientów powracających wskaźnik ten był znacznie niższy – wyniósł 18%– patrz tabela nr 3.

Tabela 3 - Pożyczki w windykacji w I półroczu 2013 r. wśród klientów nowych i powracających
Spłata w terminie Windykacja 
Nowi klienci  67% 33%
Klienci powracający  82% 18%
Źródło: badanie „Mikropożyczki w Polsce", ZFP, Warszawa 2013

Oblicz ratę kredytu gotówkowego w 3 krótkich krokach. Przejdź na porównywarkę!

Niepokojąco wysoki jest przy tym także tzw. wskaźnik pożyczek straconych, tzn. pożyczek, które nie zostały spłacone w terminie 180 dni od daty ich wymagalności. Uznana za niemożliwą do odzyskania jest bowiem ponad połowa niespłaconych w terminie pożyczek udzielonych klientom nowym oraz blisko 4% analogicznych pożyczek udzielonych klientom powracającym.

Reklama