Z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że frank jest przewartościowany wobec euro o 32 proc., a wobec dolara o blisko 40 proc. - pisze "Rzeczpospolita".

Reklama

Jednocześnie - według OECD - złoty jest wobec dolara niedowartościowany o ponad 50 proc. To sugeruje, że polska waluta powinna się wobec szwajcarskiej znacząco umocnić.

Wyliczenia ekspertów organizacji opierają się na teorii parytetu siły nabywczej. Wynika z niej, że po przeliczeniu na jedną walutę ceny identycznych dóbr w poszczególnych krajach powinny się zrównać.

Polscy analitycy nie są aż tak dużymi optymistami, ale i oni przewidują osłabienie się franka wobec złotego, a w konsekwencji - tańsze kredyty w szwajcarskiej walucie.