Ponad 1,92 miliona osób w Polsce ma problemy ze spłatą zobowiązań finansowych - wynika z 13. edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez BIG InfoMonitor. Rok temu było to 1,46 miliona osób.Średnio 5,1 proc. Polaków nie reguluje swoich zobowiązań terminowo. Całkowita kwota zaległego zadłużenia wzrosła w ostatnim kwartale o ok. 15 proc. (o 2,91 mld zł) do 21,97 mld zł. Dla porównania w sierpniu 2009 r. było to 12,06 mld zł., a więc na przestrzeni ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 82 proc.

Reklama

Średnia kwota zaległego zadłużenia w sierpniu 2010 r. wyniosła 11 tys. 395 zł, co oznacza, że w ostatnim kwartale zwiększyła się o 926 zł (8,84 proc.). "Rekordzistą wśród polskich dłużników jest mieszkaniec województwa mazowieckiego, który zalega na kwotę przekraczającą 84 miliony zł" - poinformował w czwartek na konferencji prezes BIG InfoMonitor Mariusz Hildebrand.

42 proc. osób czasowo zalegających z płatnościami to "drobni dłużnicy", których zadłużenie nie przekracza 2 tys. zł. Ostatni kwartał był trzecim z rzędu, w którym odnotowano spadek liczby drobnych dłużników - o 2 proc. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ponad 15 proc. dłużników, którzy zalegają z płatnościami na kwotę powyżej 10 tys. zł.

Z raportu wynika, że dłużnicy w wieku 60+ stanowią 17,62 proc. wszystkich klientów podwyższonego ryzyka, co - zdaniem InfoMonitora - czyni tę grupę wiekową jedną z najmniej dotkniętych problemem zadłużenia. Pomimo tego w ciągu ostatniego roku przybyło prawie 146 tys. dłużników w wieku 60+ - to roczny przyrost o 75 proc. Obecnie jest ich prawie 340 tys."Pomimo znaczącego wzrostu liczby dłużników w wieku 60+, jest to jedna z najbardziej rzetelnych płatniczo grup konsumentów. Średnie zaległe zadłużenie osób będących w wieku 60 lat lub więcej, wynosi 5 tys. 225 zł i jest przeszło dwa razy niższe od zaległości statystycznego klienta podwyższonego ryzyka" - zaznaczył Hildebrand.

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z terminowymi płatnościami. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkania czy należności alimentacyjne.

Hildebrand na konferencji przedstawił też profil typowego dłużnika. "Od 13 edycji jest to mężczyzna, w wieku 30-39 lat. (...) Jest to mieszkaniec w głównej mierze województwa śląskiego. Z reguły miesza w miejscowości do 500 tys. mieszkańców" - zaznaczył.

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, bazie Biura Informacji Kredytowej i bankowym rejestrze dłużników Związku Banków Polskich.