Trochę asystent, trochę doradca, a trochę zarządca kalendarza – manadżer influencera stał się oficjalnym zawodem z kodem nadanym w klasyfikacji zawodów. A to znaczy, że szkoły i kształceniowe instytucje mogą zacząć uczyć w tym kierunku. Absolwenci dostaną natomiast uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki certyfikaty zawodowe.

Reklama

Szkoleniu dla przyszłych influencerów

W jaki sposób sprzedawać twórcę i robić to dobrze? Jakie modele rozliczeniowe wybrać? Jak poradzić sobie z wymaganiami UOKiK? – to tylko niektóre z tematów, jakie na szkoleniu dla przyszłych menadżerów influencerów będzie poruszać Instytut Marki Online i Komunikacji. Instytucja do spółki z influencerską agencją LTTM właśnie zaczęła szkolenia w zawodzie „Marketing Influencer”. - Aktualnym wyzwaniem na rynku nie jest wcale brak osób, które chciałyby współpracować z influencerami, ani nawet brak źródeł dotyczących influencer marketingu. Problem stanowi umiejętnie oddzielanie zweryfikowanej wiedzy, profesjonalnych podmiotów i doświadczonych specjalistów od wszechobecnego “szumu”, który influencerzy generują, również w branży. Na rynku pełno jest niestety mitów, nieskutecznych praktyk i niezrozumienia - wyjaśnia Kamil Bolek, CMO LTTM.

Jak organizatorzy chwalą się na stronie internetowej, absolwent kursu może liczyć na certyfikat poświadczony przez MEiN, a także – w przyszłości – wysokie zarobki. Autorzy zachęcają kwotami rzędu 25 tys. zł. I przytaczają badania, z których wynika, że do 2028 roku globalna wartość rynku influencer marketingu ma osiągnąć 84,89 mld. dol. Za szkolenie reklamowane przez IMOiK oraz LTTM oczywiście trzeba najpierw zapłacić.

Już wcześniej IMOiK zaczął szkolić Specjalistów ds. mediów społecznościowych oraz brand managerów. Absolwenci tych kursów także dostaną certyfikaty zawodowe uznawane przez resort edukacji.

A to nie pierwsza instytucja w Polsce, która chce wykorzystać popularność branży internetowego marketingu. Pojawiają się już pierwsze szkoły, które przyciągają uczniów nowoczesnymi możliwościami zdobycia zawodu. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku od dwóch lat ma na przykład klasę o specjalizacji vlogerskiej. Podobną ścieżką poszła inna prywatna placówka – Cosinus Young w Łodzi. Bloger i vloger to także zawody uwzględnione w oficjalnej klasyfikacji.

Skąd w bazie biorą się nowe zawody? Wnioskodawców mogą być urzędy centralne, stowarzyszenia zawodowe czy partnerzy społeczni – w praktyce to każdy prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze rynku pracy czy edukacji. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, opis z krótką syntezą zawodu, informacje o koniecznym do jego uprawiania wykształceniu.