Podczas konferencji prasowej w Sejmie Konieczny mówił o represjach wobec pracowników za zakładanie związków zawodowych na przykładzie Magdaleny Malinowskiej z OZZ Inicjatywa Pracowniczej, która została zwolniona dyscyplinarnie z firmy Amazon. - Nie mamy wątpliwości, że działalność związkowa była powodem zwolnienia Magdy Malinowskiej - stwierdził poseł.

Reklama

Wniosek do prokuratury

Jak poinformował, w sprawie działaczki związkowej z Amazona zostanie złożony wniosek do prokuratury. - Uporczywe utrudnianie działalności związków zawodowych jest w Polsce karalne w teorii i warto, żeby zaczęło być karalne w praktyce - dodał Konieczny.

W piśmie do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry Konieczny powołuje się m.in. na ustawę o związkach zawodowych. W art. 32 mówi ona, że "pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy".

Reklama

Ponadto poseł powołuje się także na art. 218 Kodeksu karnego mówiący o naruszeniu praw pracownika.

Malinowska, która była obecna podczas konferencji, zarzucała swojemu byłemu pracodawcy, że została zwolniona mimo, że jest chronioną działaczką związkową i społecznym inspektorem pracy.

Zwolnienie ma związek z wypadkiem w pracy?

- Moje zwolnienie jest bezpośrednio związane z wypadkiem w pracy, który miał miejsce 6 września, a w którym zginął nasz kolega z pracy. Ja starałam się w ten dzień dostać do komisji powypadkowej, jako społeczny inspektor pracy oraz nagłaśniać dlaczego, naszym zdaniem, jest winny śmierci tego pracownika oraz dlaczego Amazon świadomie naraża zdrowie, a nawet życie pracowników na niebezpieczeństwo - podkreśliła.

Do momentu nadania depeszy firma Amazon nie odpowiedziała na pytania PAP ws. zwolnienia pracowniczki.

Konieczny zapowiedział także projekt ustawy, przewidujący, że zwolnienie dyscyplinarne związkowca wbrew stanowisku związku i rady pracowniczej, wchodziłoby w życie dopiero wtedy, kiedy zapadnie prawomocny wyrok sądu.

OŚWIADCZENIE FIRMY AMAZON

W reakcji na depeszę PAP Biuro Prasowe Amazon przesłało stanowisko, które w całości publikujemy poniżej:

W naszych centrach logistycznych w Polsce stworzyliśmy dotychczas ponad 23 000 stałych miejsc pracy, zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, kompleksowe świadczenia, bezpieczne środowisko pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Wśród naszych pracowników kreujemy kulturę szacunku i oczekujemy od nich odpowiedniego zachowania na terenie naszych centrów operacyjnych. W tym przypadku nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko zakończyć naszą współpracę. Decyzja ta była następstwem niedopuszczalnych i lekceważących działań naruszających podstawowe zasady przyzwoitości. Mimo wielokrotnych próśb, Pani Malinowska odmówiła zmiany swojego zachowania.