Do końca tego roku PIP odwiedzi kilkadziesiąt tysięcy firm. Inspektorzy mają sprawdzić m.in., czy pracodawcy wyposażyli zatrudnionych w środki ochronne i czy ocenili ryzyko zawodowe związane z możliwością zakażenia się koronawirusem.

Reklama

DGP dotarł do pisma głównego inspektora pracy z 10 sierpnia 2020 r., w którym przypomina on o takim obowiązku okręgowym oddziałom PIP. Wiadomo też, że w ciągu najbliższego miesiąca w "czerwonych" i "żółtych" powiatach (czyli tam, gdzie obowiązują podwyższone restrykcje epidemiologiczne) przeprowadzonych zostanie 190 kontroli ukierunkowanych właśnie na zapobieganie zakażeniom. Typowanie przedsiębiorców do wizytacji będzie opierać się m.in. na sygnałach o nieprawidłowościach (np. na podstawie skarg lub doniesień medialnych).

Jeśli pracodawca nie przestrzega obostrzeń, np. nie zapewnia wymaganej odległości między miejscami pracy, PIP poinformuje o tym inspekcję sanitarną, która ma prawo nałożyć kary. Jeśli natomiast firma nie zaktualizowała np. oceny ryzyka zawodowego czy też nie dostarcza maseczek lub przyłbic, do czego się zobowiązała, mandat nałoży sam inspektor pracy.

Reklama

Przy każdej kontroli inspektor będzie wyposażony w środki ochronne. Polecenie w tej sprawie otrzymali wszyscy okręgowi inspektorzy – podkreśla Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Interwencje PIP to tylko wstęp do innych kontroli, których w najbliższym czasie mogą spodziewać się firmy. Powoli kończy się okres finansowanego wsparcia na podstawie tarczy antykryzysowej. Nieuchronnie zbliża się więc czas rozliczeń. Korzystający z dofinansowania do pensji pracowników objętych przestojem lub obniżonym etatem muszą liczyć się z kontrolami wojewódzkich urzędów pracy, które mają prawo żądać dokumentów i wyjaśnień (w zakresie wydatkowania i rozliczenia dopłat do pensji).

Z kolei ZUS może sprawdzać, czy wnioskodawcy rzeczywiście spełniali wymogi np. do uzyskania świadczenia postojowego lub zwolnienia ze składek. Już wcześniej sygnalizował, że będzie to weryfikował razem z Krajową Administracją Skarbową.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU DGP