W 2019 roku mija 40 lat od przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), uchwalonej rezolucją nr 34/180 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 18 grudnia 1979 r. Obecnie stroną tej konwencji, nazywanej również międzynarodową Kartą Praw Kobiet, jest 189 państw członkowskich ONZ. Konwencja CEDAW jest pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który zdefiniował pojęcie dyskryminacji kobiet.

Reklama

W środę, w rocznicę uchwalenia CEDAW-u, w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej rozpoczęła się konferencja "Równe szanse kobiet na rynku pracy i w życiu publicznym", której celem jest przypomnienie o postanowieniach Konwencji oraz wskazanie dzisiejszych działań na rzecz likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

- Jako społeczeństwo mamy wobec kobiet nieuregulowany rachunek - mówił podczas otwarcia konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Kończy się druga dekada dwudziestego pierwszego wieku, a równość kobiet i mężczyzn wciąż nie jest oczywista - nie w każdym obszarze życia - podkreślił. Jak dodał, minęło 40 lat odkąd przyjęta została Konwencję Narodów Zjednoczonych o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, "a mimo to wciąż zdarza się, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, wykonując tę samą pracę".

- Tegoroczne badania "Warszawianki na rynku pracy" pokazały, że kobiety zauważają zmianę swojej sytuacji na rynku pracy w jednym, szczególnym momencie: kiedy zostają matkami. Po urodzeniu dziecka zaczynają być postrzegane jako mniej efektywne pracowniczki. Mniej efektywne, a więc – gorzej opłacane. Nie możemy dłużej tolerować takiej sytuacji - wskazał Trzaskowski.

Reklama

Konferencja potrwa cały dzień. Udział w niej wezmą m.in. Nicole Ameline, wiceprzewodnicząca Komitetu CEDAW oraz Barbara Limanowska z Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Podczas konferencji poruszone będą m.in. takie tematy, jak: realizacja zapewnienia pełnego rozwoju i awansu kobiet na zasadach równości z mężczyznami, czy sytuacja kobiet na rynku pracy. Prelegenci poruszą także zagadnienia dotyczące udziału kobiet w życiu publicznym i politycznym po wyborach do Parlamentu UE oraz Parlamentu RP.

Konferencja w 40-lecie przyjęcia Karty Praw Kobiet CEDAW jest współorganizowana przez m.st. Warszawę oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Patronatem honorowym konferencję objął Rzecznik Praw Obywatelskich.