Z ujawnionych danych wynika, że wynagrodzenie prezesa banku centralnego w 2018 r. wyniosło 709 tys. 611 zł brutto, a pierwszego zastępcy 602 tys. 742 zł brutto

Reklama

Na stronie internetowej banku centralnego zamieszczono informację "o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995 – 2018 na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy".

Jako podstawę prawną podano nowelizację z 22 lutego 2019 r. ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej w NBPw latach 1995-2000
pobierz plik
Wynagrodzenie kadry kierowniczej w NBP w latach 2001-2006
pobierz plik
Reklama
Wynagrodzenie kadry kierowniczej w NBP w latach 2007-2009
pobierz plik
Wynagrodzenie kadry kierowniczej w NBP w latach 2010-2015
pobierz plik
Wynagrodzenie kadry kierowniczej w NBP w latach 2016-2018
pobierz plik
Wynagrodzenie kadry kierowniczej w NBP w 2018
pobierz plik