W panelu udział wzięli:

Reklama
1. Wiceminister pracy Stanisław Szwed
2. Magdalena Burnat-Mikosz, wiceprezes Deloitte Advisory
3. Stanisław Kluza, p.o. prezesa BOŚ Banku, demograf
4. Anna Solarek, dyrektor, Coca Cola

Prowadzenie: Paweł Czuryło, z-ca red. nacz. Interia