W panelu udział wzięli: 

1.      Wiceminister pracy Stanisław Szwed

2.      Magdalena Burnat-Mikosz, wiceprezes Deloitte Advisory

3.      Stanisław Kluza, p.o. prezesa BOŚ Banku, demograf

4.      Anna Solarek, dyrektor, Coca Cola

Prowadzenie: Paweł Czuryło, z-ca red. nacz. Interia