W sierpniu bez pracy w eurolandzie było 11,5 procent osób. Poziom bezrobocia w całej Wspólnocie wyniósł 10,1 procent - informuje Eurostat.

Reklama

Bez pracy pozostawało w sierpniu ponad 24 miliony obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,6 procent w całej Wspólnocie, co oznacza, że problem ten dotyczył prawie 5 milionów osób poniżej 25. roku życia. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Austrii (4,7 procent), następnie w Niemczech (4,9 procent), najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 24,4 procent osób.

Jeśli chodzi o Polskę, to w sierpniu bezrobocie wyniosło 8,8 procent. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podał niedawno Główny Urząd Statystyczny, bo różna jest metodologia badań. Według GUS w sierpniu bez pracy było 11,7 procent Polaków.

Eurostat podał dziś także dane dotyczące inflacji. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że we wrześniu inflacja w strefie euro wyniosła 0,3 procent.