Poznaliśmy ważne dane Głównego Urzędu Statystycznego, m.in. na temat bezrobocia i sprzedaży detalicznej w listopadzie. W przypadku pierwszego wskaźnika, okazało się, że wzrósł o tyle, o ile zakładało Ministerstwo Pracy. Według prognoz resortuu, w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia liczona rok do roku wyniosła 13,2 procent, podczas, gdy w październiku ukształtowała się na poziomie 13 procent.

Reklama

To, że bezrobocie w listopadzie lekko wzrośnie nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Skończyły się prace sezonowe i już od jakiegoś czasu mówiono, że możemy spodziewać się pewnego wzrostu tego wskaźnika - podkreśla analityk Marek Zuber. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, obserwatorzy spodziewają się, że wzrost będzie zbliżony do tego z października - wtedy wyniósł o 3,2 procent.