W ciągu miesiąca do urzędów pracy zgłosiło się blisko 318 tysięcy osób, wyrejestrowano z ewidencji 159 tysięcy, ale jedynie niecałe 80 tysięcy zamieniło status bezrobotnego na pracownika. Z ponad 2,3 mln bezrobotnych, blisko 1,9 mln nie miało prawa do zasiłku.

Reklama

Najwyższy poziom bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko - mazurskim - 22,2 procent, a najniższą w Wielkopolsce - 10,6 procent.

Tymczasem bezrobocie u naszych zachodnich sąsiadów w styczniu niespodziewanie spadło. Według niemieckiej Federalnej Agencji Pracy, stopa bezrobocia w Niemczech wyniosła 6,8 procent, najmniej od wielu lat. Z kolei liczona według innej metodologii stopa bezrobocia podawana przez niemiecki urząd statystyczny wyniosła miesiąc wcześniej, w grudniu, 5,3 procent.