W ciągu ostatnich pięciu lat miejsce pracy co najmniej raz zmieniła blisko jedna trzecia aktywnych zawodowo mieszkańców kraju. To mniej niż pokazało poprzednie badanie.

Reklama

W ostatnich pięciu latach byli to przede wszystkim najmłodsi pracujący, zamieszkujący największe miasta, niepraktykujący religijnie, uzyskujący najniższe dochody i negatywnie oceniający swoją sytuację materialną. Wśród grup społeczno-zawodowych byli to najczęściej pracownicy sektora usług i robotnicy niewykwalifikowani.

Najrzadziej pracę zmieniali z kolei właściciele prywatnych gospodarstw rolnych i osoby w nich zatrudnione. Ale na zmianę pracy relatywnie rzadko decydowali się też pracownicy instytucji publicznych.

Obecnie co szósty zatrudniony deklaruje, że zamierza szukać nowego pracodawcy, w tym co szesnasty chce to zrobić jak najszybciej. Ponad jedna piąta zatrudnionych raczej nie zamierza się do tego zabierać, a prawie trzykrotnie większa grupa w ogóle nie bierze pod uwagę takiej możliwości.

Badanie przeprowadzono między 3-9 stycznia 2013 roku na próbie 1,2 tys. osób.