Sytuacja gospodarcza na naszych najważniejszych rynkach nie wykazuje oznak poprawy, spodziewamy się utrzymania słabego popytu na autobusy komunikacji miejskiej w nadchodzącym roku - stwierdził prezes firmy Scania Buses & Coaches Klas Dahlberg. Dodał, że w związku z tym musimy dostosować wielkość produkcji do mniejszej liczby zamówień.

Centrala firmy w Soedertoelje pod Sztokholmem poinformowała, że zwalnianym pracownikom zostaną zapewnione różne formy wsparcia. Część z nich będzie mogła przejść na wcześniejsze emerytury, koncern zobowiązał się również do wypłacenia odpraw. Wsparcie będzie możliwe dzięki porozumieniu zawartemu ze związkami w zakładzie w Słupsku - podała centrala firmy.

Zakład Scanii w Słupsku zatrudnia prawie 700 osób, specjalizuje się w produkcji autobusów na rynek europejski.