Uczelnia poprzez ankiety i bezpośrednie wywiady zapytała ponad setkę rodziców gimnazjalistów i licealistów z regionu łódzkiego czy i w jaki sposób decydują o wyborze kierunku studiów i przyszłego zawodu dziecka.

Reklama

Plany na przyszłość w 85 proc. kreślone są wspólnie przez młodych i ich rodziców. Bardzo rzadko korzystają z pomocy doradców zawodowych (9 proc.). Rzadko też rodzice uczestniczą z dziećmi w targach pracy (6 proc.) . I mimo, że życzą im znalezienia dobrej pracy, nie mają wiedzy o branżach, w jakich są albo mogą być za kilka lat poszukiwani fachowcy.

Badani rodzice najczęściej podpowiadają dziecku zostanie lekarzem. Deklarują, że w doradzaniu dziecku jaki zawód wybrać, kierują się przede wszystkim jego zainteresowaniami. Jednak co dziesiąty przyznaje, że jego dziecko nie chodzi na żadne zajęcia rozwijające hobby.

Resort edukacji już zarządził, że od tego roku szkolnego każde gimnazjum ma prowadzić poradnictwo zawodowe. Z kolei uczelnie mają śledzić losy zawodowe absolwentów.