Microsoft został uznany za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce. Podczas uroczystej Gali Najlepszych Miejsc Pracy 2011, która odbyła się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Microsoft zajął pierwsze miejsce pośród firm konkurujących w kategorii pracodawców zatrudniających do 500 osób.

Reklama

Podczas wczorajszej uroczystej Gali Najlepszych Miejsc Pracy 2011 ogłoszono wyniki trzeciej edycji badania Great Place to Work® Institute Polska. Firma Microsoft zajęła pierwsze miejsce w kategorii pracodawców zatrudniających do 500 osób. W finałowym zestawieniu Microsoft wyprzedził takie organizacje jak EMC (miejsce drugie) oraz SC Johnson (miejsce trzecie).

„Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tego wyjątkowego wyróżnienia,” – powiedział Andrzej Borczyk, Dyrektor Personalny w polskim oddziale firmy Microsoft. – „Wyniki badania Great Place to Work® Institute Polska są dla nas tym bardziej cenne, gdyż składają się na nie opinie naszych pracowników. Zajęcie pierwszego miejsca jest docenieniem tego, jak funkcjonuje nasza firma i jak czują się w niej wszyscy pracownicy. Jednocześnie jest to dla nas wyzwanie, aby w przyszłym roku działać jeszcze bardziej efektywnie, budując zaangażowane środowisko pracy.”

Microsoft otrzymał również specjalne wyróżnienie dla „Firmy odpowiedzialnej społecznie” za realizowaną działalność społeczną oraz program wolontariatu pracowniczego. Badanie Great Place To Work® Institute Polska ma ponad dwudziestoletnią historię i obecnie jest realizowane w 45 krajach świata. Corocznie uczestniczy w nim 5.500 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 10 milionów pracowników. W tym roku po raz trzeci badanie zostało przeprowadzone w Polsce wyłaniając najlepszych pracodawców.

„Zaufanie w miejscu pracy to kwestia wiarygodności kierownictwa, jego szacunku wobec pracowników oraz ich uczciwego traktowania,” – powiedziała Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® Institute Polska. –„Jeśli pracownicy ufają kierownictwu firmy, są dumni ze wspólnych osiągnięć, a jednocześnie współpracują w atmosferze koleżeństwa i życzliwości, to mamy do czynienia z takimi miejscami pracy, których szukamy. Cieszymy się, że Microsoft po zajęciu trzeciego miejsca
w ubiegłorocznej edycji badania, wykorzystał kolejny rok na wdrożenie praktyk dających spółce pozycję lidera wśród firm, których zatrudnienie nie przekracza 500 pracowników.”

Reklama

W badaniu uczestniczą pracownicy firm biorących w nim udział. Pierwszy etap polega na udzieleniu odpowiedzi na około 58 pytań dotyczących wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa, czyli tych elementów, które w ocenie poczucia zadowolenia z miejsca wykonywanej pracy są bardzo istotne. Ten etap badania nazywa się Trust Index. Drugim elementem badania jest badanie kultury organizacyjnej firmy (Culture Audit), które pozwala uzyskać lepsze rozumienie kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Na pytania instytutu na tym etapie odpowiadają działy HR.

Przekroczenie minimalnego progu wyników Trust Index, który został wyznaczony na poziomie 60% oraz pozytywna ocena kultury organizacyjnej i stosowanych praktyk HR są podstawową do uzyskania wyróżnienia Instytutu Great Place To Work. Wysokie wymagania jakie stawia przed pracodawcami organizacja, daje pewność, że nagrodzone przedsiębiorstwa w bardzo wysokim stopniu dbają o swoich pracowników.